Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

172/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết về việc đưa vào khai thác bằng hình thức cho thuê 02 căn tin tại Tòa nhà ATL và RLC Trường Đại học Cần Thơ

171/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ

170/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

169/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Toán ứng dụng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

168/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Hóa học trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

167/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Luật trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

166/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

165/NQ-HĐT

10/04/2024

Nghị quyết kỳ họp thứ 15 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025

162/NQ-HĐT

02/02/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Kỹ thuật y sinh trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

161/NQ-HĐT

02/02/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

160/NQ-HĐT

02/02/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

159/NQ-HĐT

02/02/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp thông minh thuộc ngành Khoa học cây trồng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

158/NQ-HĐT

02/02/2024

Nghị quyết thông qua Đề án mở chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán thuộc ngành LL&PPDH bộ môn trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

134/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

133/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết về việc thành lập Bộ môn Khoa học Sức khỏe thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

132/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết Chương trình công tác Hội đồng trường năm 2024

131/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết phê duyệt các nội dung và kế hoạch hoạt động Trường Đại học Cần Thơ năm 2024

130/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của Trường Đại học Cần Thơ năm 2023

129/NQ-HĐT

12/01/2024

Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

128/NQ-HĐT

30/10/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ, tuyển sinh đào tạo năm 2024

127/NQ-HĐT

30/10/2023

Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2030

127/NQ-HĐT

30/10/2023

Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2030

126/NQ-HĐT

30/10/2023

Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ phụ trách Trường Đại học Cần Thơ

114/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo năm 2024

113/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết thành lập thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025

112/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết về phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng trường

111/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mở chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thuộc ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo năm 2024

110/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết gia hạn hiệu lực thực hiện Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng Anh trình độ thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản (Mã số: 8620301)

109/NQ-HĐT

19/07/2023

Nghị quyết về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thành Văn phòng Trường Đại học Cần Thơ

107/NQ-HĐT

14/07/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mở ngành Du lịch trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo năm 2024

106/NQ-HĐT

14/07/2023

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mở ngành Báo chí trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo năm 2024

104/NQ-HĐT

14/07/2023

Nghị quyết về bổ sung kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2023

103/NQ-HĐT

14/07/2023

Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

102/NQ-HĐT

22/05/2023

Nghị quyết về việc Hiệu trưởng thực hiện một số quy trinh công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp

101/NQ-HĐT

19/04/2023

Nghị quyết liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm - vừa học với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

100/NQ-HĐT

19/04/2023

Nghị quyết ban hành Danh mục vị trí việc làm Trường Đại học Cần Thơ

99/NQ-HĐT

19/04/2023

Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

98/NQ-HĐT

30/03/2023

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Cần Thơ

97/NQ-HĐT

30/03/2023

Nghị quyết thông qua Đề án mở ngành đào tạo

96/NQ-HĐT

30/03/2023

Nghị quyết phê duyệt Đề án mở ngành đào tạo

95/NQ-HĐT

30/03/2023

Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

93/NQ-HĐT

15/03/2023

Nghị quyết ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ

2932/QĐ-BGDĐT

10/10/2022

Quyết định công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025

78/NQ-HĐT

10/10/2022

Nghị quyết về thành lập Bộ môn Sư phạm Tin học thuộc Khoa Sư phạm

77/NQ-HĐT

10/10/2022

Nghị quyết về việc thành lập Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Cần Thơ

76/NQ-HĐT

09/10/2022

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025

75/NQ-HĐT

29/09/2022

Nghị quyết về việc thành lập Trường Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Cần Thơ

74/NQ-HĐT

29/09/2022

Nghị quyết về việc thành lập Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Cần Thơ

73/NQ-HĐT

29/09/2022

Nghị quyết về việc thành lập Trường Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Trường Đại học Cần Thơ

72/NQ-HĐT

29/09/2022

Nghị quyết về việc thành lập Trường Bách Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ

55/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập hai phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng

54/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

53/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết thành lập Trung tâm Đổi mới và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ

52/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết về việc điều chỉnh căn cứ ban hành Quy chế tài chính và Quy chế khung sản xuất dịch vụ Trường Đại học Cần Thơ

51/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định giá dịch vụ đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ năm học 2022-2023

50/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết khung mức học phí và cơ cấu khoản mục chi ngân sách Trường Đại học Cần Thơ từ năm 2022-2023 đến năm 2025-2026

49/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết liên kết đào đạo trình độ đại học hình thức vừa làm - vừa học với Trường Cao đẳng Tây Đô

48/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2030

47/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết Chương trình công tác Hội đồng Trường năm 2022

46/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết phê duyệt các nội dung và kế hoạch hoạt động Trường Đại học Cần Thơ năm 2022

 

01/2022

Chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-ĐHCT, ngày 14/01/2022 của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025)

45/NQ-HĐT

14/01/2022

Nghị quyết Kỳ họp thứ năm của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

41/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

40/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2025 Trường Đại học Cần Thơ

39/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết gia hạn thời gian đào tạo bằng tiếng Anh ngành Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ

38/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách Công

37/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ tiến sĩ

36/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập bốn trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ

34/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ

33/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

32/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ

31/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng trường về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

30/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết cơ cấu lại các bộ môn thuộc khoa Khoa học Chính trị

29/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Trường

28/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết Kỳ họp thứ tư của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

24/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

23/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020

22/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết chương trình công tác Hội đồng trường năm 2021

21/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học

17/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết phê duyệt các nội dung và kế hoạch hoạt động Trường Đại học Cần Thơ năm 2021

16/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

15/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Tài chính Trường Đại học Cần Thơ

14/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết Kỳ họp thứ ba của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

13/NQ-HĐT

04/02/2021

Nghị quyết Quyết định chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

12/NQ-HĐT

02/02/2021

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19/5/2020 của Hội đồng trường về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

11/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Thành lập thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

10/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Thành lập các ban chuyên môn của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

09/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

08/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

07/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết phiên họp thứ hai của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

06/NQ-HĐT

09/11/2020

Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đối với PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền

05/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết Trường Đại học Cần Thơ liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học với Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngành Ngôn ngữ Anh

04/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết Trường Đại học Cần Thơ triển khai chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Pháp

03/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết kéo dài thời hạn giữ chức vụ quản lý của các chức danh lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ

02/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

01/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

3055/QĐ-BGDĐT

16/10/2020

Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
3054/QĐ-BGDĐT

16/10/2020

Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
29/NQ-HĐT

19/05/2020

Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ
23/NQ-HĐT

09/01/2020

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ
07/QĐ-HĐT

18/06/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

951/QĐ-ĐHCT

22/03/2024

Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ

688/QĐ-ĐHCT

01/03/2024

Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Trường ĐHCT cho lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường

467/QĐ-ĐHCT

05/02/2024

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Đề án tổ chức Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) của Trường Đại học Cần Thơ năm 2024

Đề án tổ chức Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) của Trường Đại học Cần Thơ năm 2024

466/QĐ-ĐHCT

05/02/2024

Quyết định ban hành Quy chế thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) của Trường Đại học Cần Thơ

6796/QĐ-ĐHCT

29/12/2023

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hình thức chính quy áp dụng đối với khóa tuyển sinh trước ngày 01 tháng 12 năm 2023 (Khóa 49 trở về trước) của Trường Đại học Cần Thơ

6772/QĐ-ĐHCT

30/11/2023

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao và đào tạo tiên tiến trình độ đại học hình thức chính quy áp dụng đối với khóa tuyển sinh từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 (Khóa 50) trở về sau của Trường Đại học Cần Thơ

6061/QĐ-ĐHCT

03/11/2023

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Khung công tác năm 2024 của Trường Đại học Cần Thơ

5152/QĐ-ĐHCT

06/10/2023

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ
(các Phụ lục sẽ được đính kèm theo các công văn hướng dẫn tương ứng)

3512/QĐ-ĐHCT

31/07/2023

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, khai thác Mạng thông tin Trường đại học Cần Thơ

3496/QĐ-ĐHCT

31/07/2023

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Tổ thư ký thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

3326/QĐ-ĐHCT

11/07/2023

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

1693/QĐ-ĐHCT

24/04/2023

Quyết định ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng của Trường Đại học Cần Thơ

1516/QĐ-ĐHCT

14/04/2023

Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trường Đại học Cần Thơ phục vụ chuyển đổi số cho nhóm ngành nông nghiệp

1049/QĐ-ĐHCT

20/03/2023

Quyết định ban hành Quy chế thi môn năng khiếu để bổ trợ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy của Trường Đại học Cần Thơ

176/QĐ-ĐHCT

31/01/2023

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

7039/QĐ-ĐHCT

31/12/2022

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa của Trường Đại học Cần Thơ

6809/QĐ-ĐHCT

12/12/2022

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Cần Thơ

6599/QĐ-ĐHCT

07/12/2022

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy của Trường Đại học Cần Thơ

4799/QĐ-ĐHCT

21/10/2022

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

2680/QĐ-ĐHCT

29/08/2022

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Đại học Cần Thơ 06 tháng cuối năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

2624/QĐ-ĐHCT

15/07/2022

Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường đại học Cần Thơ

2168/QĐ-ĐHCT

22/06/2022

Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn và quản lý giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89

103/QĐ-ĐHCT

18/01/2022

Quyết định ban hành Nội quy lao động Trường đại học Cần Thơ

25/QĐ-ĐHCT

10/01/2022

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Cần Thơ

6018/QĐ-ĐHCT

31/12/2021

Quyết định ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên

5745/QĐ-ĐHCT

22/12/2021

Quyết định ban hành Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Cần Thơ

3360/QĐ-ĐHCT

31/08/2021

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3003/QĐ-ĐHCT

22/07/2021

Quyết định ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy

2077/QĐ-ĐHCT

01/07/2021

Quyết định ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường về việc đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo hướng đại học thông minh

1980/QĐ-ĐHCT

30/06/2021

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức Trường đại học Cần Thơ

1813/QĐ-ĐHCT

18/06/2021

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

879/QĐ-ĐHCT

15/04/2021

Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ

871/QĐ-ĐHCT

14/04/2021

Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

106/QĐ-ĐHCT

19/01/2021

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

3544/QĐ-ĐHCT

23/10/2020

Quyết định Ban hành Quy định và Nội quy quản lý, sử dụng Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ

2093/QĐ-ĐHCT

17/08/2020

Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

1194/ĐHCT

11/06/2020

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (giảng dạy từ học kỳ I, năm học 2020-2021)

5339/QĐ-ĐHCT

04/11/2019

Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

4544/QĐ-ĐHCT

14/10/2019

Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

4298/QĐ-ĐHCT

30/09/2019

Quyết định ban hành Quy định về sử dụng Trung tâm dữ liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

2120/QĐ-ĐHCT

20/06/2019

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy

355/QĐ-ĐHCT

18/02/2019

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

2508/ĐHCT-KSĐH

20/11/2018

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

5256/QĐ-ĐHCT

13/11/2018

Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2022

5204/QĐ-ĐHCT

12/11/2018

Quyết định thành lập Hội đồng Xét miễn và công nhận điểm học phần Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022

5205/QĐ-ĐHCT

12/11/2018

Quyết định thành lập Hội đồng Đào tạo liên thông Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022

4488/QĐ-ĐHCT

10/10/2018

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

4384/QĐ-ĐHCT

14/11/2017

Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường Đại học Cần Thơ

4312/ĐHCT

07/11/2017

Ban hành Kế hoạch khung công tác năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ

3666/QĐ-ĐHCT

06/10/2017

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Ban hành về việc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

3005/QĐ-ĐHCT

24/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2742/QĐ-ĐHCT

15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy

939/QĐ-ĐHCT

28/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại Học Cần Thơ

770/QĐ-ĐHCT

15/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

3570/QĐ-ĐHCT

21/12/2016

Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học chính quy cho sinh viên được Trường ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài

3547/QĐ-ĐHCT

30/08/2016

Quyết định Ban hành Mẫu chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

919/QĐ-ĐHCT

04/04/2016

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng

3619/QĐ-ĐHCT

01/10/2015

Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

1114/QĐ-ĐHCT

21/04/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp dân

777/QĐ-ĐHCT

26/03/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

6815/QĐ-ĐHCT

23/12/2014

Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ

5624/QĐ-ĐHCT

20/10/2014

Quyết định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

2346/QĐ-ĐHCT

21/07/2014

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Cần Thơ

2043/QĐ-ĐHCT

23/06/2014

Quyết định phê duyệt Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét điều kiện bảo vệ luận án về số lượng bài báo khoa học công bố

6293/QĐ-ĐHCT

31/12/2013

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường Đại học Cần Thơ

5976/QĐ-ĐHCT

23/12/2013

Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ

2875/QĐ-ĐHCT

12/07/2013

2511/QĐ-ĐHCT

12/06/2013

1052/QĐ-ĐHCT

25/03/2013

4911/QĐ-ĐHCT

31/12/2012

Ban hành Nội quy sử dụng nhà học, phòng học trong Trường Đại học Cần Thơ

4834/QĐ-ĐHCT

28/12/2012

669/TB-ĐHCT

11/05/2012

4415/QĐ-ĐHCT

29/12/2011

2421/TB-ĐHCT

23/12/2011

4083/QĐ-ĐHCT

16/12/2011

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý cán bộ viên chức của Trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc làm chuyên gia trong và ngoài nước

1176 /ĐHCT-ĐT

01/07/2011

Bổ sung hướng dẫn quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản, in và phát hành giáo trình

703/ĐHCT-ĐT

28/04/2011

Hướng dẫn quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản, in và phát hành giáo trình

1853/ĐHCT-TCCB

03/12/2010

Hướng dẫn thực hiện quy định về "Trợ giảng trong trường đại học"

278/QĐ-ĐHCT

24/05/2010

Quyết định Điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, F

2035/ĐHCT-ĐT

16/12/2009

Tổ chức các lớp học phần, luận văn, đồ án

1636/QĐ-ĐHCT

16/10/2009

Quyết định Ban hành Quy định Tuyển dụng và yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ

1811/QĐ-ĐHCT

10/12/2008

Quyết định Về việc quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường Đại học Cần Thơ

1325/ĐHCT

17/09/2008

Đánh giá kết quả học tập bằng hệ điểm A-B-C

1120/QĐ-ĐHCT

22/08/2008

Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ

2067/QĐ-ĐHCT

04/12/2007

Quyết định Ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

4735/BGDĐT-GDĐH

23/09/2022

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học

855/QĐ-BGDĐT

28/03/2022

Quyết định Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

729/QĐ-BGDĐT

16/03/2022

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1596/QĐ-BGDĐT

21/05/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

11/2021/TT-BGDĐT

05/04/2021

Thông tư Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

08/2021/TT-BGDĐT

18/03/2021

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

3162/QĐ-BGDĐT

22/10/2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025

2172/QĐ-BGDĐT

03/08/2020

Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2020/TT-BGDĐT

27/07/2020

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học

30/2018/TT-BGDĐT

24/12/2018

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

676/QĐ-BGDĐT

06/03/2018

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ

675/QĐ-BGDĐT

06/03/2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuọc hệ thống giáo dục quốc dân

6181/QĐ272-BGDĐT

28/12/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2017

23/2016/TT-BGDĐT

13/10/2016

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/QĐ-BHXH

03/01/2014

Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

19/09/2013

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020"

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư bàn hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

56/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

35/2012/TT-BGDĐT

12/10/2012

Thông tư ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020” | Quy định | Phụ lục

24/2012/TT-BGDĐT

29/06/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

22/2012/TT-BGDĐT

20/06/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2012/TT-BGDĐT

12/06/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

1666/QĐ-BGDĐT

04/05/2012

Ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ | Chương trình hành động | Phụ lục

12/2012/TT-BGDĐT

03/04/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục

09/2012/TT-BGDĐT

05/03/2012

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy | Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng

845/BGDĐT-KTKĐCLGD

24/02/2012

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2012

07/2012/TT-BGDĐT

17/02/2012

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

05/2012/TT-BGDĐT

15/02/2012

Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu

04/2012/TT-BGDĐT

15/02/2012

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ | Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

68/2011/TTLT-BGDĐT - BNV - BTC - BLDTBXH

30/12/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

6639/QĐ-BGDĐT

29/12/2011

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020

6290/2011/QĐ-BGDĐT

13/12/2011

Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020

57/2011/TT-BGDĐT

02/12/2011

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

44/2011/TT-BGDĐT

10/10/2011

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

35/2011/TT-BGDĐT

11/08/2011

Thông tư Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

25/2011/TT-BGDĐT

16/06/2011

Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT

06/06/2011

Thông tư liên tịch Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương

22/2011/TT-BGDĐT

30/05/2011

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

20/2011/TT-BGDĐT

24/05/2011

Thông tư Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự

19/2011/TT-BGDĐT

24/05/2011

Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

71/2011/TT-BTC

24/05/2011

Thông tư Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

15/2011/TT-BGDĐT

09/04/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1743/BGDĐT-VP

30/03/2011

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011

1146/QĐ-BGDĐT

23/03/2011

Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

838/QĐ-BGDĐT

01/03/2011

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

11/2011/TT-BGDĐT

28/02/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/2011/TT-BGDĐT

28/02/2011

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

08/2011/TT-BGDĐT

27/02/2011

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

06/2011/TT-BGDĐT

11/02/2011

Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục)

10/2011/TT-BTC

26/01/2011

Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

01/2011/TT-BNV

19/01/2011

Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

269/QĐ-BGDĐT

13/01/2011

Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/2011/TT-BGDĐT

28/01/2011

Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

255/2010/TT-BTC

31/12/2010

Thông tư Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

38/2010/TT-BGDĐT

22/12/2010

Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT - BNG

15/12/2010

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

35/2010/TT- BGDĐT

14/12/2010

Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

185/2010/TT-BTC

15/11/2010

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29/2010/TTLT - BGDĐT - BTC -BLĐTBXH

15/11/2010

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

27/2010/TTLT - BGDĐT - BLĐTBXH

28/10/2010

Thông tư liên tịch Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

97/2010/TT-BTC

06/07/2010

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

14/2010/TT-BGDĐT

27/04/2010

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - Trình độ cao đẳng, đại học

12/2010/TT-BGDĐT

29/03/2010

Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2010/TT-BGDĐT

10/03/2010

Thông tư Ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

795/QĐ-BGDĐT

27/02/2010

Quyết định Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

01/2010/TT-BTC

06/01/2010

Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

16/2009/TT-BGDĐT

17/07/2009

Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

03/2009/TT-BNG

09/07/2009

Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

10/2009/TT-BGDĐT

07/05/2009

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2009/TT-BGDĐT

21/04/2009

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

07/2009/TTLT- BGDĐT - BNV

15/04/2009

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

64/2008/QĐ-BDGĐT

28/11/2008

Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

54/2008/QĐ-BGDĐT

24/09/2008

Quyết định Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đào tạo

45/2008/QĐ-BGDĐT

05/08/2008

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

42/2008/QĐ-BGDĐT

28/07/2008

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

13/2008/TTLT -BGDĐT - BLĐTBXH - BTC - BNV - UBDT

07/04/2008

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đảng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/2008/QĐ-BGDĐT

13/02/2008

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

77/2007/QĐ-BGDĐT

20/12/2007

Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

02/2007/TTLT - BNV - BTC

24/09/2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

6004/QĐ-BGDĐT

21/09/2007

Quyết định Phê duyệt "Đề án qui hoạch phát triển tổng thế Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020"

43/2007/QĐ-BGDĐT

15/08/2007

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

42/2007/QĐ-BGDĐT

13/08/2007

Quyết định Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

36/2007/QĐ-BGDĐT

28/06/2007

Quyết định Ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"

33/2007/QĐ-BGDĐT

20/06/2007

Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

98/2006/QĐ-BNN

30/10/2006

Quyết định Ban hành Quy chế kết hợp giữa các Trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

93/2006/TTLT - BTC - BKHCN

04/10/2006

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

81/2006/TT-BTC

06/09/2006

Thông tư Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

71/2006/TT-BTC

09/08/2006

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

30/2020/NĐ-CP

05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

34/2018/QH14

19/11/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

99/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

138/2013/NĐ-CP

23/10/2013

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

09/2012/QH13

18/06/2012

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

08/2012/QH13

18/06/2012

Luật Giáo dục đại học

711/QĐ-TTg

13/06/2012

Quyết định Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"

41/2012/NĐ-CP

08/05/2012

Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

27/2012/NĐ-CP

06/04/2012

Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

20/2012/QĐ-TTg

27/04/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

29/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Nghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

03/2011/QH13

11/11/2011

Luật Tố cáo

02/2011/QH13

11/11/2011

Luật Khiếu nại

68/2011/NĐ-CP

08/08/2011

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

54/2011/NĐ-CP

04/07/2011

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

22/2011/NĐ-CP

04/04/2011

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức

1755/QĐ-TTg

22/09/2010

Quyết định Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông

96/2010/NĐ-CP

20/09/2010

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

911/QĐ-TTg

17/06/2010

Quyết định Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020

800/QĐ-TTg

04/06/2010

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

49/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Nghị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

296/CT-TTg

27/02/2010

Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Nghị định quy định những người là công chức

1956/QĐ-TTg

27/11/2009

Quyết định Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

132/2007/NĐ-CP

08/08/2007

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

121/2007/QĐ-TTg

27/07/2007

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

105/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

100/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

43/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

244/2005/QĐ-TTg

06/10/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

115/2005/NĐ-CP

05/09/2005

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

54/2005/NĐ-CP

19/04/2005

Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

27/2003/QĐ-TTg

24/03/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp, dạy nghề và TH phổ thông

27/2003/QĐ-TTg

19/02/2003

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

71/2000/NĐ-CP

23/11/2000

Nghị định của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI