Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
Đào tạo
Hiện nay Trường đào tạo 91 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 8 chương trình đào tạo chất lượng cao), 51 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 19 chuyên ngành nghiên cứu sinh. Hàng năm, Trường còn tiếp nhận sinh viên từ các truờng đại học nước ngoài (Hoa Kỳ, Bỉ, Nhật Bản,...) đến học tại Trường trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Thời gian đào tạo tại ĐHCT từ 4 - 5 năm cho các chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, theo hệ thống tín chỉ. Chương trình đào tạo gồm ba học kỳ đầu tiên dành cho các môn chung của tất cả các khối ngành và các môn cơ bản cho từng khối ngành; các học kỳ còn lại dành cho các kiến thức cơ sở và chuyên môn cho chuyên ngành đào tạo. 

Ngoài đào tạo chuyên ngành, Trường còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm ngoài kiến thức chuyên ngành để làm hành trang khi ra Trường thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn. Các kỹ năng quan trọng hỗ trợ cho công việc sau này như: kỹ năng ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm, … 

Chất lượng đào tạo của Trường không ngừng được nâng cao, các phương tiện phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên đã tương đối hoàn chỉnh, giảng viên đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới phù hợp.

+

Sinh viên chính quy

+

Học viên cao học

+

Nghiên cứu sinh

NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI