-
ĐOÀN THỂ

Chủ tịch Công đoàn: Ths. Dương Thị Tuyền, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bí thư Đoàn TNCSHCM: ĐH. Trần Thị Thủy Tiên, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh: PGS. TS. Ngô Thanh Phong, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai