Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
THƯỜNG TRỰC

PGS. TS. Trần Trung Tính
Chủ tịch hội đồng

Phó Hiệu trưởng

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

  

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Phó Chủ tịch hội đồng

Trưởng khoa Sư phạm

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

» Lý lịch khoa học

GS.TS. Trần Ngọc Hải
Phó Chủ tịch hội đồng

Phó Hiệu trưởng

Email: tnhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 202

» Lý lịch khoa học

 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Ủy viên

Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

GS. TS Hà Thanh Toàn
Ủy viên

Hiệu trưởng

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần
Ủy viên

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn

Email: ndcan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0293 3511 889

» Lý lịch khoa học

 

PGS. TS. Ngô Thanh Phong
Ủy viên kiêm Thư ký

Trưởng khoa, Khoa Khoa học Tự nhiên

Email: ngophong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 089

» Lý lịch khoa học

THÀNH VIÊN

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Thành viên

Phó Hiệu trưởng

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền
Thành viên

PGS.TS. Lê Việt Dũng
Thành viên

GS.TS. Vũ Ngọc Út
Thành viên

Hiệu trưởng trường Thủy sản

Email: vnut@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 201

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Văn Hòa
Thành viên

Trưởng khoa khoa Giáo dục Thể chất

Email: vanhoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 158

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Văn Cương
Thành viên

Hiệu trưởng trường Bách Khoa

Email: nvcuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 169

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Phan Trung Hiền
Thành viên

Trưởng khoa khoa Luật

Email: pthien@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 023

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lê Khương Ninh
Thành viên

Hiệu trưởng Trường Kinh tế

Email: lkninh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 618

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Ngọc Triết
Thành viên

Trưởng khoa Khoa học Chính trị

Email: lntriet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 003

» Lý lịch khoa học

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Trưởng khoa Khoa Sư phạm

Email: lahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

» Lý lịch khoa học

TS. Bùi Thanh Thảo
Thành viên

Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Email: btthao@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 012

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Thành viên

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Email: ncngon@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Hữu Hòa
Thành viên

Hiệu trường Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Email: nhhoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 715

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Công
Thành viên

Trưởng khoa Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 029

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lê Văn Vàng
Thành viên

Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 665

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
Thành viên

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm

Email: nvthanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 270

» Lý lịch khoa học

TS. Đặng Kiều Nhân
Thành viên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Email: dknhan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 041

» Lý lịch khoa học

ThS. Trương Cảnh Tuyên
Thành viên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang

TS. Trần Việt Trường
Thành viên

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

TS. Trần Ngọc thạch
Thành viên

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL

TS. Lâm Văn Mẫn
Thành viên

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên

TGĐ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

 

 

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI