Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tổng quan

Đại học Cần Thơ, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 91 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 8 chương trình đào tạo chất lượng cao), 51 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 19 chuyên ngành nghiên cứu sinh. 
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. 

Sứ mệnh

Trường Đại học Cần Thơ là nơi đào tạo con người tinh hoa trong môi trường học tập khai phóng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đương đại, phát triển xã hội thịnh vượng

Tầm nhìn

Trường Đại học Cần Thơ là nơi hội tụ, giao thoa và sản sinh tri thức - văn hóa - khoa học - công nghệ, tác động và phát triển xã hội bền vũng

Giá trị cốt lõi

Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

Triết lý giáo dục

Vì cộng đồng, toàn diện, ưu việt

Mục tiêu giáo dục

Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; NCKH và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới và phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân

Chính sách đảm bảo chất lượng:

Trường Đại học Cần Thơ cam kết đảm bảo chất lượng thông qua thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lí thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học khi ra trường đạt hiệu quả cao trong công việc, có năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi.

Trường cam kết xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo và luôn đổi mới. Hoạt động quản lí của Trường sẽ được quy trình hóa, tin học hóa, áp dụng các phương thức quản trị cập nhật và được giám sát, đánh giá thường xuyên.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Cộng đồng (Community) – Toàn diện (Totality) – Ưu việt (Uniqueness)

Cộng đồng (Community): Trường Đại học Cần Thơ luôn đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng, luôn hành động vì sự phát triển của xã hội. Các hoạt động giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường luôn cam kết phục vụ cộng đồng, mang đến những giá trị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng và quốc gia; cùng hợp tác, chia sẻ lợi ích chung với các đối tác và cùng đối diện với những thách thức tiềm ẩn trong nước cũng như trên toàn cầu, với tinh thần thân ái, hữu nghị và cộng đồng trách nhiệm.

Toàn diện (Totality): Trường Đại học Cần Thơ là một đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đảm bảo các phương châm giáo dục "vừa hồng vừa chuyên", "học đi đôi với hành", "lý luận gắn liền với thực tiễn". Các hoạt động giáo dục và đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường luôn coi trọng việc bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, cung cấp kiến thức vững chắc và các kĩ năng cần thiết giúp người học có được phẩm chất và năng lực toàn diện, đồng thời có khả năng tự học và học tập suốt đời để không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của Đồng bằng Sông Cửu Long và sự phồn thịnh của đất nước cũng như đóng góp cho sự tiến bộ của văn minh khu vực và thế giới.

Ưu việt (Uniqueness): Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm tổng hợp tri thức, văn hóa, khoa học và công nghệ; thu hút đầu vào chất lượng và chuyển giao đầu ra giàu tiềm năng trong việc giải quyết các thách thức từ thực tiễn và chia sẻ những giá trị thiết thực cho toàn xã hội. Các hoạt động giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường luôn đề cao sự hiệu quả, tính tích cực và khả năng sáng tạo; luôn chú trọng phát hiện năng lực cá nhân, tôn trọng sự khác biệt đồng thời phát huy lợi thế và sức mạnh tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và kỳ vọng của xã hội, vì sự phát triển của cộng đồng.


DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI