Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
Image
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế là một trong những mặt mạnh của Trường. Thông qua các chương trình hợp tác với các tổ chức và các viện, trường đại học trên thế giới, Đại học Cần Thơ đã mở rộng và nâng tầm hoạt động về các mặt: quản lý, quy hoạch, giảng dạy, năng lực cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện nay, Đại học Cần Thơ đã có quan hệ hợp tác với trên 80 viện, trường đại học và tổ chức quốc tế.

Đối tác của trường

Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức và viện, trường trong nước nhằm đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho cán bộ và nhân dân trong vùng. Mối quan hệ giữa Trường với các tỉnh trong vùng ngày càng được thắt chặt trong sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. 

Image

Đối tác ký kết

STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Surrey 22-11-13 Hợp tác trong chương trình Mekong 1000
2 Đại học Sheffield Hallam 25-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Hợp tác trong Chương trình Mekong 1000
- Trao đổi sinh viên và cán bộ giữa hai trường
- Hội nghị chuyên đề giữa hai trường
- Hợp tác nghiên cứu chung
- Các hoạt động khác được sự đồng ý của hai bên
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Viện Hoàng gia Campuchia 26-02-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi giảng viên, nhân viên, sinh viên tham quan học tập, đào tạo ngắn hạn, giảng dạy và nghiên cứu;
- Trao đổi học giả, nhà nghiên cứu cho cả hai bên để tập huấn ngắn hạn, dài hạn;
- Đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ CTU;
- Tiếp nhận 05 người/ năm từ RAC đến học tập tại CTU;
- Tổ chức các dự án nghiên cứu chung, bao gồm hội nghị, hội nghị;
- Trao đổi thông tin, ấn phẩm;
- Các hoạt động khác do hai bên thống nhất.
2 Đại học Hoàng gia Phnom Penh 16-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi các giảng viên và các nhà nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên
- Tổ chức các dự án nghiên cứu chung, bao gồm hội nghị, hội thảo
- Trao đổi thông tin và ấn phẩm
- Các hoạt động khác được cả hai bên thống nhất
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Brock 06-06-13 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên, trao đổi giáo trình tài liệu
- Hợp tác nghiên cứu
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
- Hợp tác đào tạo chuyên sâu cũng như các khóa học ngắn hạn
- Hỗ trợ cho các sinh viên của hai trường trong khi học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
2 Đại học Alberta 01-12-15 Nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài trong việc đào tạo sau đại học giữa hai viện trường, ĐHCT và ĐH Alberta đã thỏa thuận Chương trình học bổng sau đại học ĐH Alberta - ĐHCT để hỗ trợ sinh viên của ĐHCT và Mekong 1000 tham gia khóa học thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH Alberta thông qua học bổng của ĐHCT và ĐH Alberta.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 University of Tolima in Ibagué 20-08-13 Hợp tác giữa hai bên:
- Xác định các chương trình cho các hoạt động chung
- Khuyến khích các kiến nghị và đề xuất từ các thành viên của hai tổ chức để tiến hành các hoạt động chung
- Tạo điều kiện cho giảng viên, học viên cao học và sinh viên đại học của hai trường nâng cao năng lực giáo dục học tập
- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính cho các hoạt động hợp tác theo thoả thuận.
- Chuẩn bị báo cáo chung cho các hoạt động hoạt động dự án dự án cụ thể thực hiện theo thỏa ước này.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Khoa học
Công nghệ Quốc gia Penghu
29-05-13 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên
- Trao đổi giáo trình tài liệu, ấn phẩm xuất bản
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
- Tổ chức các hoạt động văn hóa
2 Đại học Sư phạm
Quốc gia Pingtung
07-03-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học;
- Trao đổi giảng viên và cán bộ nhà trường;
- Các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực cùng quan tâm;
- Tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị;
- Trao đổi tài liệu học tập và các thông tin khác;
- Trao đổi khác.
3 Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan 22-09-14 Gia hạn thêm 06 năm, MOU đã ký ngày 28/08/2008.
4 Đại học Quốc gia
Chung Hsing
09-12-14 Lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể bao gồm:
- Trao đổi giảng viên và cán bộ
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình cấp bằng đôi
- Nghiên cứu chung, các bài giảng và hội thảo chuyên đề
- Các hoạt động khác
5 Đại học Quốc lập
Trung Ương
23-04-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ tham gia nghiên cứu chung:
- Trao đổi luận văn, ấn phẩm, công trình nghiên cứu;
- Chương trình cấp bằng đôi;
- Trao đổi sinh viên.
6 Đại học Quốc lập
Trung Ương
23-04-15 MOA trao đổi sinh viên NCU và CTU
7 Cty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam 14-06-16 Hai bên thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Thủy sản:
- Giáo dục và đào tạo
- Nghiên cứu
- Hội nghị, hội thảo
8 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập
Đài Loan
07-07-16 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi cán bộ để nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên bậc đại học và cao học;
- Trao đổi các ấn phẩm và thông tin học thuật; và
- Tăng cường các hoạt động học thuật khác nhằm nâng cao các mục tiêu đề ra.
9 Đại học Quốc gia Pingtung 18-07-16 Hợp tác giữa hai bên gồm:
- Trao đổi cán bộ và giảng viên tham gia nghiên cứu.
- Trao đổi ấn phẩm xuất bản, tài liệu nghiên cứu, luận văn
- Chương trình cấp bằng đổi
- Trao đổi sinh viên.
10 Đại học Da-Yeh 29-07-16 Hợp tác giữa hai bên gồm:
- Tăng cường các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu ;
- Tăng cường trao đổi bằng cách mời sinh viên, giảng viên và quản trị viên của các tổ chức đối tác tham gia vào nhiều hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp;
- Tiến hành các dự án nghiên cứu chung và các chương trình chung;
- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, các khoá học ngắn hạn và các cuộc họp về các vấn đề nghiên cứu;
- Thúc đẩy các hợp tác khác theo sự đồng ý của cả hai trường đại học.
11 Đại học Quốc Gia
Chi Nan
20-09-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học.
- Trao đổi cán bộ và nghiên cứu viên
- Trao đổi tài liệu
- Hợp tác trong nghiên cứu
- Chương trình tham quan học tập kinh nghiệm.
12 Tập đoàn Viễn Đông (VN) 13-12-16 Hợp tác giữa hai bên:
1. Mục đích của Biên bản ghi nhớ này là thiết lập mối quan hệ giữa Đại học Cần Thơ và Tập đoàn Viễn Đông (Việt Nam) nhằm tạo điều kiện học tập cho sinh viên CTU tại địa điểm của FEPV.
2. Các chương trình thực tập được dành sinh viên năm thứ 3 của bậc cử nhân hoặc năm thứ nhất của bậc thạc sĩ chuyên ngành Cơ khí Hóa học / Cơ khí / Điện & Điện tử / IT / Công nghiệp Cơ khí / Tự động hóa / Tiếng Anh-Trung Quốc.
3. Các sinh viên tham gia vào chương trình thực tập trong thời hạn của bản ghi nhớ này sẽ được CTU ban đầu lựa chọn dựa trên thành tích học tập cao của họ và FEPV sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên thành công của họ thông qua cuộc phỏng vấn và đánh giá của công ty. Các sinh viên sau đó có thể nhận được học bổng thực tập 5.000,0000 đồng / học kỳ / sinh viên.
4. Thời gian thực tập của sinh viên về nguyên tắc sẽ không vượt quá hai tháng.
13 Đại học Yuan Ze & Tập đoàn Viễn Đông (VN) 13-12-16 Hợp tác giữa hai bên:
1. YZU và CTU đồng ý thành lập và cung cấp bằng kép cho sinh viên CTU (DDP)
2. YZU, CTU và FEPV đồng ý cùng phát triển một chương trình trồng trọt (ECP)
3. Mục đích của DDP và ECP là đối với các cá nhân tiềm năng có tay nghề và tài năng để đề xuất làm việc tại FEPV hoặc các chi nhánh khi hoàn thành Chương trình chương trình học.
14 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ping Tung 21-03-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Phát triển các chương trình học tập và đào tạo cùng có lợi
- Trao đổi sinh viên với mục đích học tập; Và giảng viên và nhân viên phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.
- Hỗ trợ đối ứng cho các giảng viên, nhân viên và sinh viên học thuật
- Điều phối các hoạt động như nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
- Trao đổi tài liệu và tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực cùng có lợi
- Phát triển chương trình đào tạo kép.
15 Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Kaohsiung 11-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
-Trao đổi học giả và nghiên cứu viên
- Tổ chức hội nghị, hợp tác nghiên cứu chung
- Trao đổi dữ liệu, tài liệu nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình trao bằng đôi
16 Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Kaohsiung 11-05-17 Biên bản thỏa thuận trao đổi sinh viên
17 1. Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Kaohsiung
2. Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển ngành Kim loại
18-09-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi học giả và nghiên cứu viên
- Hợp tác nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị và các khóa tập huấn
- Trao đổi dữ liệu, tài liệu, tài liệu nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình cấp bằng đôi
- MIRDC sẽ hỗ trợ chương trình thực tập và nghiên cứu cho sinh viên của KUAS và CTU tại Việt Nam.
18 Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung 17-10-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi tài liệu nghiên cứu và giảng dạy
- Dự án nghiên cứu chung
- Cấp bằng đôi
- Hội thảo
- Hội nghị chuyên đề
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Khoa học Ứng dụng HZ 11-01-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Chương trình đào tạo chung
- Trao đổi cán bộ và học giả
- Trao đổi sinh viên đại học
- Các hoạt động học thuật khác
- Khả năng phát triển chương trình cấp bằng chung
- Phát triển dụ án hợp tác với các công ty của Netherlands và Việt Nam
2 Đại học Groningen 29-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi học giả và cán bộ
- Trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học
- Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật
- Các hoạt động nghiên cứu chung và ấn phẩm xuất bản
- Hội nghị, hội thảo
- Các hoạt động khác được hai bên thỏa thuận
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Gachon 19-06-13 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên
- Trao đổi giáo trình tài liệu, ấn phẩm xuất bản
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
- Hợp tác nghiên cứu
2 Đại học Kyung Hee 17-07-13 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Hợp tác trong trao đổi văn hóa
- Hoạt động nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên cả đại học và sau đại học
- Trao đổi cán bộ nghiên cứu, giảng dạy
- Trao đổi thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, trao đổi tài liệu thư viện và các ấn phẩm nghiên cứu
3 Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 23-09-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi giảng viên và sinh viên hoặc tham gia vào các dự án;
- Hội nghị khoa học và công nghệ, hội nghị chuyên đề và bài giảng;
- Trao đổi thông tin về dự án quốc tế;
- Tham gia dự án nghiên cứu khoa học và công nghiệp.
4 ĐH Soonchunhyang - Hiệp Hội Màn hình Hàn Quốc 29-10-14 Các bên thực hiện hợp tác trong các hoạt động sau đây:
- Đào tạo Nguồn Nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực CNTT / Hiển thị thông qua việc hợp tác của các tổ chức tham gia
- Hợp tác trong các dự án / kinh doanh của các bên trong mối quan hệ Công nghiệp-Học thuật-R & D và trao đổi nguồn nhân lực.
- Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển và trao đổi thông tin.
- Đào tạo Tại chức và hỗ trợ việc làm của sinh viên.
- Hợp tác trong việc sử dụng chung trang thiết bị.
- Các dự án khác cần thiết cho việc trao đổi và hợp tác của các bên liên quan đến Hợp tác trong Công nghiệp- Học thuật.
- Trường Đại học Cần Thơ (CTU) cam kết hỗ trợ Viện MeDDI và hoạt động trên cơ sở lợi ích và hợp tác lẫn nhau. Đại học Cần Thơ cũng chỉ định Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (MDI) và các đơn vị khác sẽ là đối tác để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và trao đổi cán bộ.
5 Đại học Yeungnam 10-04-15 Hợp tác giữa hai trường:
- Hợp tác nghiên cứu
- Trao đổi tài liệu giảng dạy và ấn phẩm xuất bản
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi sinh viên đại học và cao học
6 Đại học Yeungnam 10-04-15 MOA về trao đổi sinh viên
7 Đại học Pa Chai 03-06-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên.
- Trao đổi sinh viên và ấn phẩm
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
- Các hoạt động khác theo thỏa thuận.
8 Đại học Quốc gia Incheon 09-07-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên
- Hợp tác nghiên cứu
- Trao đổi tài liệu giảng dạy, ấn phẩm xuất bản
- Tiếp nhận tình nguyện viên
- Các hoạt động khác.
9 Đại học Quốc Gia Gyeongsang 22-09-15 Thỏa thuận thành lập trung tâm Hàn Quốc học
10 Viện nghiên cứu Phát triển Thủy sản Quốc gia 13-10-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Hợp tác nghiên cứu chung
- Trao đổi nghiên cứu viên
- Hội nghị hội thảo và các hoạt động học thuật
- Sinh viên thực tập
11 Qũy giao lưu văn hóa Châu Á (ACEF) - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại TPHCM 01-11-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Hỗ trợ giảng dạy tiếng Hàn cho cô dâu Việt Nam di cư theo diện kết hôn.
- Hỗ trợ du học sinh Việt Nam nhập học tại Hàn Quốc
- Thực hiện dự án giúp đỡ các cô dâu Việt Nam, con cái các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.
- Thực hiện dự án xây dựng nhà tình thương và các chương trình khác nhằm giúp đỡ các gia đình khó khăn.
12 Đại học Tongmyong 27-11-15 Hợp tác phát triển Trung tâm Hàn Quốc học, Văn hóa Hàn Quốc
13 Đại học Ngoại ngữ Busan 04-12-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Phát triển các dự án chung
- Trao đổi sinh viên và cán bộ
- Tăng cường tính năng động trong sinh viên
- Hướng dẫn nghiên cứu sinh
- Trao đổi tài liệu
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
14 Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hợp quốc Hàn Quốc (KOCUN) & Hội Liên hiệp Phụ nữ TPCT 18-12-15 Bản ghi nhớ thực hiện Chương trình giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư theo diện kết hôn trước khi sang Hàn Quốc tại trường ĐHCT (2016-2018)
15 Đại học Sejong Cyber 14-03-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Trao đổi công nghệ và thí nghiệm về đào tạo từ xa, đào tạo điện tử, phương pháp giảng dạy,...
- Trao đổi cán bộ và sinh viên
- Giảng dạy tiếng Hàn cho cán bộ ĐHCT sẽ giảng dạy tiếng Hàn sau này
- Đào tạo sau đại học
- Hợp tác nghiên cứu chung
- Hợp tác trong các dự án gửi đến KOICA
16 Đại học Quốc gia Seoul 01-04-16 Hợp tác giữa hai bên:
- Sưu tập, nhận dạng và xác thực cây thuốc Việt
- Chiết xuất mẫu thu thập
- Sàng lọc sơ bộ về các hoạt động sinh học của thực vật và lựa chọn mẫu tích cực cho nghiên cứu thêm thuốc Việt Nam
- Cô lập xét nghiệm sinh học-hướng dẫn và giải thích cấu trúc của các hợp chất hoạt động của các nhà máy được lựa chọn
- Nghiên cứu về mối quan hệ cấu trúc-hoạt động (SAR) và cơ chế sinh học hoạt động
- Đánh giá hoạt tính sinh học của các sản phẩm tự nhiên và các hợp chất tổng hợp
-. Hỗ trợ lẫn nhau để áp dụng các bằng sáng chế cho các chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, và chia sẻ những lợi ích như cả hai đã thảo luận Cả hai bên thảo luận và đồng ý chia sẻ quyền lợi trước khi nộp bằng sáng chế.
- Phát triển các loại thuốc mới từ các hợp chất chì, nếu có.
17 Tổ chức Dịch vụ quốc tế C&J Happy 12-08-16 Hợp tác tài trợ học bổng cho sinh viên ĐHCT với số tiền $2000/ năm (vào tháng 2 và 8)
18 ĐH Quốc gia Gyeongsang 27-10-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Thánh lập Trung tâm hợp tác trường đại học - doanh nghiệp toàn cầu GNU-CTU tại trường ĐH Cần Thơ và bổ nhiệm giám đốc điều hành chung
- Chia sẻ, trao đổi các chương trình hợp tác trường đại học - doanh nghiệp
- Trao đổi, tham quan học tập và thực tập cho cán bộ giảng dạy, học giả và sinh viên
- Hợp tác các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp
- Tổ chức seminars, workshop và các buổi trao đổi học thuật
- Trao đổi các ấn phẩm
19 Đại học Wonkwang 29-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi học thuật
- Tổ chức hội nghị, hội thảo chung
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi tài liệu, ấn phẩm
- Xúc tiến các dự án chung
20 Đại học Kyungbuk 05-07-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Tham quan và trao đổi giảng viên, cán bộ và sinh viên
- Các dự án nghiên cứu chung
- Chia sẻ thông tin thông qua trao đổi các ấn phẩm nghiên cứu
- Đồng phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo thường xuyên và không thường xuyên
- Phát triển và triển khai chương trình chung
- Đặc biệt là đối với các chương trình tiếp cận cộng đồng, hai bên sẽ nỗ lực để bố trí các nơi tự nguyện, an toàn, sức khoẻ, phúc lợi cho sinh viên của mỗi bên trong khi họ ở nước của bên kia.
- Trường hợp gửi giáo viên, cán bộ và sinh viên của mình đến bên kia cho một số chương trình, bên kia sẽ chịu một phần chi phí và hỗ trợ hành chính trên cơ sở bình đẳng và lợi ích đối ứng
- Nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình hợp tác, hai bên sẽ tìm cách giải quyết một cách thân thiện giữa hai bên.
21 Đại học Hannam 19-10-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi tài liêu học thuật và các thông tin khác
- Đào tạo ngắn hạn hoặc giao lưu văn hóa
- Hợp tác giữa Đại học Hannam và Trung tâm Hàn Quốc học của ĐHCT
- Các hợp tác khác dược hai bên thỏa thuận/
22 Đại học Wonkwang 13-03-18 Hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của Viện Sejong:
- ĐHCT hỗ trợ văn phòng và thủ tục visa.
- Wonkwang sẽ hỗ trợ giảng viên
- Kinh phí sẽ do Sejong Institute Foundation hỗ trợ.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Bang California 31-05-13 Các bên thoả thuận như sau:
- Trong năm học 2013-2014, và mỗi năm tiếp theo trong thời hạn năm (5) năm của thỏa ước này, trường Đại học California và Đại học Cần Thơ đồng ý tối đa bốn mươi (40) sinh viên UC có thể theo học tại Đại học Cần Thơ trong bất cứ học kỳ nào.
- UC đồng ý chi trả tiền cho việc hướng dẫn của Đại học Cần Thơ, các dịch vụ sinh viên, lớp học, theo thỏa thuận chung cho mỗi phần và điều kiện đã được phác thảo.
2 Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ 30-12-14 Lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể bao gồm:
- Hệ sinh thái;
- Biến đổi khí hậu và sử dụng đất;
- Năng lượng và khoáng sản;
- Sức khỏe môi trường;
- Đánh giá các mối nguy hiểm tự nhiên, rủi ro và khả năng phục hồi;
- Tài nguyên nước; và
- Tin học và dữ liệu tích hợp.
3 Đại học Montana 30-11-15 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên, trao đổi giáo trình tài liệu
- Hợp tác nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
- Hợp tác đào tạo chuyên sâu cũng như các khóa học ngắn hạn
4 Tổ chức Princeton tại Châu Á 14-06-16 Hợp tác giữa hai bên nhằm cung cấp hỗ trợ nguồn Tình nguyện viên cho ĐHCT, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ tìm hiểu về VN
5 Đại học Bang Arizona 28-06-16 Hợp tác giữa hai bên nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược hoạt động của chương trình BUILD-IT
6 Tổ chức Teachers for Viet Nam 29-06-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Trao đổi Tình nguyện viên, cán bộ, và nghiên cứu viên
-Tham gia hội nghị và trao đổi học thuật
7 Đại học California, Riverside 14-11-16 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Thiết lập các mối quan tâm nghiên cứu chung về ngập mặn - được hình thành rộng rãi - giữa các tổ chức Việt Nam (CTU và CLRRI) và các tổ chức Hoa Kỳ (UCR)
- Xác định các giảng viên chủ chốt ở tất cả các cơ sở giáo dục để thực hiện các nghiên cứu khác nhau (ví dụ công nghệ khử mặn, ảnh hưởng của độ mặn đến chất lượng đất, tạo ra các loài thực vật chịu mặn và các lĩnh vực nghiên cứu có quan tâm khác), phối hợp xây dựng bản thảo dự án tài trợ và quản lý và phân phối nguồn quỹ tài trợ.
- Thiết lập các cuộc họp hàng năm để kết hợp cùng UCR và các nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam thảo luận các hoạt động nghiên cứu xoay quanh độ mặn
- Xác định và tiếp tục các cơ hội tài trợ cho sinh viên cao học của Việt Nam đến UCR tham gia đào tạo trình độ ThS và TS. Các sinh viên này sẽ làm việc về các chủ đề nghiên cứu liên quan đến độ mặn dưới sự giám sát của giảng viên UCR và sẽ cam kết trở lại Việt Nam một khi hoàn thành chương trình học
- Xác định và theo đuổi các cơ hội tài trợ cho phép giảng viên và sinh viên UCR tiến hành nghiên cứu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8 Đại học Tây Michigan 22-02-17 - Các tiềm năng cho các dự án chung, như học tập ở nước ngoài và các chương trình giáo dục xuyên quốc gia
- Việc trao đổi giảng viên, nhân viên, và /hoặc sinh viên
- Trao đổi kiến ​​thức thông qua giảng dạy, tài liệu và các địa điểm khác phù hợp
- Những phát triển và ý tưởng giáo dục tiềm năng khác có thể đem lại lợi ích cho cả hai tổ chức.
9 Đại học California, Riverside 14-04-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi thông tin
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi giảng viên và cán bộ
- Các chương trình hợp tác
- Sở hữu trí tuệ
- Hợp tác phát triển nguồn lực
10 Đại học Arkansas, Fayetteville 08-05-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi thông tin
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi giảng viên và cán bộ
- Các chương trình hợp tác
- Sở hữu trí tuệ
- Hợp tác phát triển nguồn lực
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Viện Công nghệ Sepuluh Nopember 31-10-14 Lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể bao gồm:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy.
- Trao đổi các sinh viên đại học và / hoặc sau đại học
- Thành lập các chương trình nghiên cứu chung
- Thành lập cán bộ hướng dẫn của sinh viên đại học và sau đại học
- Thành lập các chương trình cấp bằng kép hoặc đôi
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo
- Trao đổi các tài liệu khoa học và giáo dục, tài liệu có liên quan
- Các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy khác.
2 Đại học Công giáo Widya Mandala Surabaya 20-11-14 Lĩnh vực hợp tác cụ thể có thể bao gồm:
- Trao đổi cán bộ;
- Trao đổi Sinh viên
- Hợp tác Nghiên cứu;
- Các chương trình ;
- Đào tạo ngắn hạn, tham quan ngắn hạn;
- Trao đổi sách, tạp chí, tài liệu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và báo cáo nghiên cứu.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng hải Tokyo 05-08-13 MOA về trao đổi sinh viên
2 Đại học Tỉnh Osaka 16-08-13 Trong lĩnh vực hợp tác lẫn nhau, một hình thức hợp tác chung dự kiến như sau:
- Hoạt động nghiên cứu khoa học và Công nghệ
- Trao đổi thông tin trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học
- Trao đổi giảng viên nghiên cứu, các bài giảng và thảo luận
- Trao đổi sinh viên tốt nghiệp và đại học để nghiên cứu
3 Đại học Nagasaki 06-01-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo
- Hợp tác trao đổi sinh viên
- Hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu chung
- Trao đổi các tài liệu, thông tin về giáo dục, đào tạo.
4 Đại học Công nghệ và Nông nghiệp Tokyo 23-06-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ;
- Trao đổi sinh viên;
- Các hoạt động nghiên cứu và học thuật;
- Trao đổi ấn phẩm xuất bản.
5 Đại học Công nghệ và Nông nghiệp Tokyo 23-06-14 MOA về trao đổi sinh viên và cán bộ
6 Đại học Mie 12-09-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi tài liệu giảng dạy
- Hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo
7 Đại học Mie 12-09-14 MOA về trao đổi sinh viên
8 Đại học Yamaguchi 15-10-14 MOA về trao đổi sinh viên
9 Đại học Kanazawa 05-10-15 Mong muốn hợp tác của hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên, trao đổi giáo trình tài liệu
- Hợp tác nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
Cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua các chương trình Học bổng, tài trợ v.v
Hợp tác trong chương trình Mekong 1000
10 Đại học Hosei 19-10-15 Hợp tác hai bên:
- Trao đổi cán bộ, nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên bậc đại học và cao học
- Trao đổi tài liệu, ấn phẩm
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
11 Đại học Tokyo 23-10-15 Tái ký kết biên bản ghi nhớ đã ký ngày 19/07/2010.
12 Đại học Kanazawa 29-03-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Hợp tác xây dựng chương trình Thạc sĩ cấp bằng chung chuyên ngành "Tài nguyên sinh học biển" năm 2020
- Phát triển chương trình Tiến sĩ cấp bằng chung
- Trao đổi cán bộ và sinh viên
13 Đại học Kyushu 01-04-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và sinh viên
- Hợp tác nghiên cứu
- Trao đổi tài liệu giảng dạy và ấn phẩm xuất bản
- Các hoạt động trao đổi học thuật khác
14 Đại học Saga 20-08-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
-Trao đổi cán bộ, giảng viên
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi ấn phẩm, tài liệu học thuật
- Nghiên cứu, bài giảng và hội nghị chung
15 Đại học Osaka 10-09-16 Hợp tác giữa hai bên bao gồm:
- Các hoạt động liên quan đến nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị, trao đổi nghiên cứu viwwn,...;
- Trao đổi tài liệu học thuật;
- Trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học.
16 Đại học Yamaguchi 16-11-16 Hợp tác giữa hai bên gồm:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nhân viên hành chính
- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học
- Trao đổi thông tin học tập và ấn phẩm
- Thực hiện các bài thuyết trình, bài giảng và hội thảo
- Hợp tác nghiên cứu và trình bày kết quả
- Các hình thức hợp tác khác do hai trường đại học đồng ý.
17 Đại học Kanto Gakuin 30-11-16 Hợp tác giữa hai bên gồm:
- Trao đổi giảng viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ hành chính
- Trao đổi sinh viên
- Thực hiện các dự án nghiên cứu
- Thực hiện các bài giảng và hội nghị chuyên đề
- Trao đổi thông tin và tài liệu học tập
- Đẩy mạnh hợp tác học thuật khác.
18 Viện Công nghệ Kyoto 12-12-16 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi các giảng viên và các nhà nghiên cứu
- Các dự án nghiên cứu chung
- Các chương trình văn hoá chung
- Cơ hội thực tập
19 Đại học Nagasaki 27-02-17 Gia hạn các MOUs:
- Hợp tác đào tạo
- Trao đổi sinh viên
- Thành lập văn phòng liên lạc
20 Cty Kobe Digital Labo 28-02-17 Hợp tác giữa hai bên:
- Tham quan hoặc trao đổi cán bộ giảng dạy và giảng viên
- Tổ chức các dự án nghiên cứu hợp tác
- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội thảo
- Các hoạt động khác phù hợp được sự đồng ý của cả hai bên
21 Đại học Yamagata 13-03-17 CTU và YU sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai trường đại học thông qua:
- Trao đổi các báo cáo nghiên cứu, ấn phẩm và thông tin học thuật
- Trao đổi đội ngũ giảng viên và nhân viên
- Trao đổi sinh viên
- Khuyến khích các dự án nghiên cứu chung
- Các hoạt động khác theo thoả thuận chung
22 Công ty TNHH NAP 21-09-17 Biên bản Hợp tác Liên quan đến Chương trình Thực tập
23 Takesho Food & Ingredients Inc.,
- Hydro Powtech Japan Co., Ltd.,
06-02-18 Hợp tác chủ yếu trong các hoạt động của dự án nâng cấp ĐH Cần Thơ, bao gồm hoạt động F4: cải thiện chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Liberal Arts 03-11-14 Hai tổ chức hợp tác trong các lĩnh vực sau:
- Trao đổi giảng viên và cán bộ;
- Trao đổi sinh viên cho các chương trình ngắn hạn và dài hạn;
- Trao đổi các đề tài, tài liệu giảng dạy và tài liệu khoa học và học thuật khác;
- Các hoạt động nghiên cứu bao gồm học hè, hội nghị, đào tạo ở nước ngoài, thể thao và lễ hội văn hóa.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Tây Brittany 28-08-13 Các hoạt động hợp tác được thực hiện bao gồm :
- Khuyến khích trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu trong một thời gian cụ thể, cho mục đích giảng dạy cũng như nghiên cứu, và để tạo điều kiện ăn ở trong suốt thời gian trao đổi
- Phát triển các chương trình nghiên cứu chung, vì lợi ích của cả hai bên, giúp giảng viên và các nhà nghiên cứu có liên quan tham gia thực hiện các chương trình và cung cấp, càng nhiều càng tốt, các ấn phẩm được sản xuất bởi các nhà nghiên cứu và nhóm nghiên cứu của các tổ chức có liên quan
- Tổ chức trao đổi sinh viên, đặc biệt thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Điều kiện cho sinh viên trao đổi ( lựa chọn, tuyển sinh, xác nhận của giai đoạn nghiên cứu, vv) sẽ được bàn thảo cụ thể sau.
- Phối hợp tổ chức hội thảo, các cuộc họp và hội nghị khoa học, để hai bên thông báo cho nhau các hoạt động của mình và khi thích hợp, trao đổi tài liệu liên quan
- Trao đổi thông tin thư viện, nhân viên hành chính và dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm
- Để thực hiện bất kỳ hoạt động phù hợp với các mục tiêu của thỏa ước này.
2 Đại học Francois - Rabelais Tours 17-07-14 Hợp tác giữa hai trường:
- Hợp tác nghiên cứu
- Trao đổi tài liệu giảng dạy và các ấn phẩm
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi sinh viên
3 Đại học Francois - Rabelais Tours 17-07-14 MOA về trao dổi sinh viên và cán bộ
4 ESIEE Paris 26-01-16 MOU - Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ và nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học
- Trao đổi thông tin, tài liệu khi cần
- Hợp tác nghiên cứu, hội nghị, hội thảo
- Các hoạt động khác
5 ĐSQ Pháp tại Việt Nam & Sở GD - ĐT TP. Cần Thơ 16-09-16 Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Không gian Pháp tại Cần Thơ
6 Trường Kinh doanh Audencia 23-05-17 Hợp tác trong Chương trình Mekong 1000
7 Đại học Luật và Y khoa Lille 2 03-07-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Tham gia vào các dự án nghiên cứu chung,
- Tham gia các dự án quốc tế liên quan đến hợp tác cấp trường,
- Tổ chức các nhóm nghiên cứu, hội thảo và các khóa học
- Trao đổi thông tin, tài liệu và ấn phẩm khoa học,
- Trao đổi sinh viên / các nghiên cứu viên thông qua các cuộc hội thảo,
- Các khoá đào tạo tiến sĩ
8 Đại học Luật và Y khoa Lille 2 05-12-17 Thỏa thuận này nhằm mục đích thực hiện hợp tác giữa Trường Đại học Luật và Y khoa Lille, và Trường Đại học Cần Thơ về đào tạo tiến sĩ Luật. Thỏa thuận này liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng tiến sĩ Luật của Trường Đại học Luật và Y khoa Lille cho nghiên cứu sinh Việt Nam. Chương trình này ưu tiên cho sinh viên Việt Nam có bằng Thạc sĩ Luật do Trường Đại học Cần Thơ cấp và giảng viên Luật của Trường Đại học Cần Thơ.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế 06-02-15 Để hợp tác trong các hoạt động của Dự án Flagship trong chương trình "Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực - CCAFS tại ấp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu "Trà Hất và địa bàn tỉnh Bạc Liêu
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Mahidol 04-06-13 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi sinh viên;
- Trao đổi học thuật và nghiên cứu;
- Trao đổi tài liệu giảng dạy;
- Trao đổi cán bộ;
- Các hoạt động khác được hai bên thống nhất.
2 Đại học Công nghệ Rajamangala Srivijaya 04-09-13 Hợp tác giữa hai bên:
- Hợp tác giữa các giảng viên và nhân viên về nghiên cứu, tổ chức hội nghị và học thuật
- Tham quan, trao đổi sinh viên theo thỏa thuận chung ;
- Hoạt động nghiên cứu
- Trao đổi các tài liệu, thông tin về giáo dục, đào tạo, và các vấn đề nghiên cứu.
3 Đại học Dhurkij Pundit 08-10-13 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi sinh viên, sinh viên thực tập, giảng viên và / hoặc cán bộ
- Hoạt động nghiên cứu chung và các ấn phẩm
- Tham gia hội thảo và các chuyên đề học thuật
- Trao đổi tài liệu học tập và các thông tin khác
- Chương trình đào tạo ngắn hạn
4 Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang 20-11-13 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu;
- Trao đổi sinh viên;
- Hợp tác trong các dự án nghiên cứu;
- Tập huấn, hội nghị, hội thảo
- Xuất bản các kết quả nghiên cứu;
- Tổ chức hội thảo và các hoạt động học thuật khác.
5 Đại học Công nghệ Suranaree 13-02-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Hoạt động nghiên cứu và đào tạo chung;
- Trao đổi mở rộng thêm cho các học giả, bài giảng, hội thảo và tham gia các hội nghị, hội đàm và hội nghị chuyên đề;
- Trao đổi giảng viên và sinh viên học tập và nghiên cứu;
- Trao đổi thông tin trong các lĩnh vực cùng quan tâm;
- Hợp tác trong các lĩnh vực khác.
6 Đại học Hoàng tử Songkla 17-02-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Tăng cường liên hệ cá nhân giữa các học giả, sinh viên và nhân viên của cả hai trường đại học;
- Tăng cường liên kết trong hoạt động văn hóa giảng dạy, nghiên cứu
- Tạo cơ hội cho cả trao đổi cán bộ và sinh viên
- Phát triển và khuyến khích nghiên cứu chung, hội thảo, hội nghị, hội thảo
- Hỗ trợ cho việc trao đổi tài liệu học tập;
- Chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn liên quan đến quản lý các trường đại học.
7 Đại học Hoàng tử Songkla 17-02-14 SAT-PSU và CAF-CTU đồng ý hợp tác về:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên
- Hợp tác trong các dự án nghiên cứu
- Thành lập các chương trình chung
- Công bố kết quả nghiên cứu
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề và các hoạt động học tập khác.
8 Đại học Surathani Rajabhat 18-02-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Tăng cường liên hệ cá nhân giữa các học giả, sinh viên và nhân viên của cả hai trường đại học;
- Tăng cường liên kết trong hoạt động văn hóa giảng dạy, nghiên cứu
- Tạo cơ hội cho cả trao đổi cán bộ và sinh viên
- Phát triển và khuyến khích nghiên cứu chung, hội thảo, hội nghị, hội thảo
- Hỗ trợ cho việc trao đổi tài liệu học tập;
- Chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn liên quan đến quản lý các trường đại học.
9 Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang 14-05-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Hoạt động nghiên cứu và đào tạo chung;
- Trao đổi mở rộng thêm cho các học giả, bài giảng, hội thảo và tham gia các hội nghị, hội đàm và hội nghị chuyên đề;
- Trao đổi giảng viên và sinh viên học tập và nghiên cứu;
- Trao đổi thông tin trong các lĩnh vực cùng quan tâm;
- Hợp tác trong các lĩnh vực khác.
10 Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang 14-05-14 FAT-KMITL and CAAB-CTU đồng ý hợp tác về:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu
- Trao đổi sinh viên
- Hợp tác trong các dự án nghiên cứu
- Thành lập các chương trình chung
- Công bố kết quả nghiên cứu
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề và các hoạt động học tập khác.
11 Đại học Phranakhon Rajabhat 10-09-14 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ và sinh viên, trao đổi giáo trình tài liệu
- Hợp tác nghiên cứu
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo
12 Đại học Khon Kaen 21-01-15 Những lĩnh vực thỏa thuận cụ thể bao gồm:
- Trao đổi giảng viên và sinh viên ở tất cả các trình độ.
- Trao đổi thông tin học thuật, tài liệu và các chương trình.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu chung, bao gồm cả mục đích tài trợ.
- Thực hiện phát triển tiếng Việt, Thái và trình độ tiếng Anh tại KKU và CTU.
- Phối hợp tổ chức hội nghị và hội thảo cũng như chương trình đào tạo quốc tế tại CTU và KKU.
- Phát triển các chương trình để hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu trình độ thạc sĩ và tiến sĩ độ, bao gồm đồng hướng dẫn của hai trường.
13 Đại học Naresuan 01-09-16 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi giảng viên
- Tham quan học tập của giảng viên và nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi tài liệu
14 Đại học Thaksin 14-09-16 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi giảng viên
- Tham quan học tập của giảng viên và nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi tài liệu
15 Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi 08-03-18 Mục đích chung của Biên bản ghi nhớ này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác nghiên cứu và phổ biến tri thức giữa các bên dưới đây dựa trên nguyên tắc cùng có lợi và có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực hợp tác chung sau đây;
1. Hợp tác nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực
- Quản lý môi trường
- Các vấn đề về biến đổi khí hậu
- Quản lý và giám sát tài nguyên thiên nhiên
- Lập bản đồ và giám sát đa dạng sinh học và lập bản đồ hệ sinh thái
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định về rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác
- Nhiên liệu sinh học và năng lượng sinh học
- Quản lý chất thải rắn trong khu vực ASEAN
- Hiệu quả năng lượng
- Công nghệ khí hậu
2. Trao đổi các chuyên gia đến thăm để nghiên cứu và thực hiện các hoạt động khảo sát thực địa. lập bản đồ sinh khối, thu thập dữ liệu khảo sát thực địa bằng GPS và trao đổi và thảo luận về dữ liệu được phân tích hoặc các hoạt động liên quan khác dựa trên thảo luận hoặc thỏa thuận giữa các bên.
3. Trao đổi cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nghiên cứu hợp tác hoặc độc lập dựa trên chính sách của cả hai cơ quan khi thích hợp.
4. Trao đổi thông tin bao gồm dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, chỉ số cho các luận án, sách và tạp chí về các chủ đề có liên quan và các dự án chung tiềm năng nếu có thể và phù hợp.
5. Tham dự các cuộc họp học thuật và kỹ thuật cũng như các hội nghị trong nước và quốc tế.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne 08-05-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi nghiên cứu sinh
- Hợp tác nghiên cứu chung
- Chương trình và dự án học thuật ngắn hạn
2 Đại học Tây Sydney 03-08-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Phát triển các dự án nghiên cứu chung
- Tổ chức các hoạt động học thuật hoặc nghiên cứu chung như hội nghị, hội thảo,...;
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi ấn phẩm xuất bản.
3 Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne 12-10-15 Phụ lục cho Bản ghi nhớ giữa RMIT và CTU được thực hiện vào ngày 8 tháng 5 năm 2015.
Phạm vi của các hoạt động hợp tác có thể bao gồm:
- Các cuộc thăm viếng lẫn nhau của các cán bộ giảng dạy với mục đích giảng dạy và nghiên cứu hợp tác;
- Chuyến thăm của các nhà nghiên cứu với mục đích nghiên cứu hợp tác;
- Chuyến thăm của sinh viên đại học và sau đại học để làm giàu chuyên môn và văn hoá;
- Phát triển chung và đấu thầu cho các dự án nghiên cứu;
- Tổ chức hội thảo giáo dục góp phần phát triển nghề nghiệp;
- Hợp tác hỗ trợ Trung tâm Học liệu RMIT-CTU thông qua việc chia sẻ tài liệu;
- Hợp tác giữa RMIT và CTU trong việc liên lạc với các cơ quan học bổng Úc và Việt Nam,tạo cơ hội tài trợ cho các sinh viên đại học và sau đại học tham gia vào các hoạt động hợp tác dưới MOU và Phụ lục này;
- Duy trì các thông tin trên trang web của bất kỳ một trường đại học nào, bao gồm cả học bổng và các hoạt động của trường;
- Hợp tác trong việc cung cấp giáo dục từ xa;
- Hợp tác trong việc cung cấp đào tạo tiếng Anh như là Ngôn ngữ thứ hai; Và
- Tham gia vào các hoạt động khác để cùng có lợi.
4 Đại học James Cook 19-09-16 Hợp tác đào tạo giữa hai bên về:
- Trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu
- Hợp tác phát triển nghiên cứu
- Tổ chức các sự kiện văn hóa, khoa học
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý
- Trao đổi giáo trình, các khóa học
5 Trường Đại học Sunshine Coast (USC) 10-05-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- hợp tác các chương trình học thuật;
- phát triển các hoạt động nghiên cứu chung;
- trao đổi giảng viên và tham quan học tập
- đào tạo sinh viên cao học;
- trao đổi sinh viên
- trao đổi thông tin, bao gồm tài liệu giảng dạy và nghiên cứu
- các nguồn tài trợ cho các hoạt động hợp tác được thỏa thuận giữa hai bên.
6 Đại học Công nghệ Sydney 24-07-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi sinh viên sang học tập và nghiên cứu
- Trao đổi cán bộ sang nghiên cứu, giảng dạy
- Trao đổi thông tin như tài liệu thư viện và ấn phẩm xuất bản
- Nghiên cứu chung
- Đồng tham gia các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ
- Đồng phát triển các khóa học
- Tham gia hội thảo, hội nghị
7 Đại học Newscattle 08-11-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Nghiên cứu và trao đổi các bài báo
- Trao đổi sinh viên và cán bộ
- Trao đổi ấn phẩm xuất bản
- Các hoạt động hợp tác khác được hai bên thỏa thuận.
8 Đại học Queensland 21-11-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Nghiên cứu và trao đổi ấn phẩm xuất bản;
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng cấp của Úc
- Kiểm tra đầu vào
- Thực tập
- Học bổng
- Tham quan, học tập kinh nghiệm giữa cán bộ, giảng viên của hai trường
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
9 Cao đẳng Công nghệ và Quản lý Úc 23-11-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên
- Trao đổi sinh viên
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
- Trao đổi tài liệu và ấn phẩm xuất bản
- Các hoạt động hợp tác khác.
STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Hội đồng Anh Việt Nam 10-11-17

Hội đồng Anh và ĐH Cần Thơ thống nhất mục đích của việc hợp tác giữa hai bên như sau:
- Cung cấp những giải pháp về khảo thí tiếng Anh hiệu quả và chính xác, cho các mục tiêu đánh giá tiếng Anh của ĐH Cần Thơ:
- Bài thi IELTS cho các sinh viên và giảng viên có nhu cầu sử dụng cho các mục tiêu du học và việc làm và các đối tượng khác.
- Bài thi Aptis 4 kỹ năng theo chuẩn Khung Châu Âu cho nhóm sinh viên cần chứng chỉ xác nhận năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và các đối tượng khác.
- Hội đồng Anh phối hợp với ĐH Cần Thơ trong các chương trình phát triển đánh giá cho giảng viên và cán bộ nhân viên.
- Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tiếng Anh của ĐH Cần Thơ tiếp cận với các kiến thức chuyên môn về kiểm tra đánh giá ngoại ngữ, nguồn tư liệu giảng dạy và các phương pháp đánh giá và giảng dạy mới nhất thông qua các hoạt động, sự kiện chuyên môn và khóa đào tạo.
- Mang tới những cơ hội, chương trình cho học sinh, sinh viên tại trường ĐH Cần Thơ và trên địa bàn Cần Thơ cũng như khu vực lân cận được tiếp cận với các nguồn thông tin chính thức liên quan tới các chương trình thi quốc tế do Hội đồng Anh cung cấp, các nguồn tài liệu học tập tiếng Anh để chuẩn bị cho bài thi quốc tế hiệu quả, các thông tin liên quan tới giáo dục và du học Anh.

STT Tên đối tác Ngày ký Nội dung ký kết
1 Đại học Pisa 09-06-14 Hợp tác giữa hai bên:
- Trao đổi giáo viên, các nhà nghiên cứu, kỹ thuật và nhân viên hành chính;
- Trao đổi sinh viên đại học, sau đại học, tiến sĩ và sau tiến sĩ;
- Các dự án nghiên cứu chung;
- Tổ chức hội nghị ;
- Các chương trình giao lưu văn hóa;
- Trao đổi tài liệu học tập, các ấn phẩm và tài liệu khác.
2 Đại học Modena và Reggio Emilia 08-11-15 Hợp tác giữa hai bên:
- Phát triển các dự án chung
- Trao đổi sinh viên và cán bộ
- Tăng cường tính năng động trong sinh viên
- Hướng dẫn nghiên cứu sinh
- Trao đổi tài liệu
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
3 Đại học Foggia 24-07-17 Các hoạt động hợp tác do các bên thực hiện có thể bao gồm:
- Trao đổi cán bộ
- Trao đổi Sinh viên
- Trao đổi điều phối viên
4 Đại học Modena và Reggio Emilia 25-07-17 Thỏa thuận trong khuôn khổ dự án Eramus +

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI