Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
THƯỜNG TRỰC

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Hội đồng Trường

Bí thư Đảng ủy

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

  

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Hiệu trưởng Trường

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Phó Chủ tịch

Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Trưởng Ban Đào tạo và ĐBCL Trường

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

» Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Văn Duyệt
Trưởng Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Email: nvduyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Trưởng Ban Khoa học, Hợp tác và TT

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Thanh Sơn
Thư ký Hội đồng Trường

Email: ltson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

» Lý lịch khoa học

 

THÀNH VIÊN

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Thành viên

Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Thành viên

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Thành viên

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

Ths. Dương Thị Tuyền
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ

Email: dttuyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 143

» Lý lịch khoa học

Sinh viên Huỳnh Huệ Trúc
Thành viên

Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Trường

TS. Trần Văn Đạt
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Q.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT

Email: tvdat@ctu.edu.vn

TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Trưởng Khoa Luật

Email: ltnchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 021

» Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Văn Duyệt
Thành viên

Trưởng ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Trưởng Phòng Tài chính

Email: nvdtuyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Email: ltdhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 616

» Lý lịch khoa học

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Sư phạm

Email: hahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Thành v

Trưởng ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trương Quốc Phú
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Thủy sản

Email: tqphu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 211

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Thanh Sơn
Thành viê

Giảng viên, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: ptson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

» Lý lịch khoa học

TS. Trương Minh Thái
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Bộ môn CNPM - Khoa CNTT&TT

Email: tmthai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 724

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Trung Tính
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Hiệu trưởng

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Minh Trí
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Đào tạo

Email: nmtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 166

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Thành viên

Trưởng ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lê Văn Vàng
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Khoa Nông nghiệp

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 665

» Lý lịch khoa học

Ths. Dương Tấn Hiển
Thành viên

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Email: dthien@ctu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vemedim

Email: ndhien@ctu.edu.vn

Ths. Đoàn Đình Duy Khương
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc điều hành Cty CP Dược Hậu Giang

Email: dddkhuong@ctu.edu.vn

TS. Lê Thanh Phương
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Giám đốc Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Email: letphuong@ctu.edu.vn

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón dầu khí Cà Mau

Email: tienthanh@ctu.edu.vn

Ông Đồng Văn Thanh
Thành viên

Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Email: dvthanh@ctu.edu.vn

TS. Trần Hồng Thắm
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Cần Thơ

Email: ththam@ctu.edu.vn

 

 
 

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI