-
THƯỜNG TRỰC

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Hội đồng Trường

Bí thư Đảng ủy

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

  

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Hiệu trưởng Trường

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Phó Chủ tịch

Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

 

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Trưởng Ban Đào tạo và ĐBCL Trường

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

Ths. Nguyễn Văn Duyệt
Trưởng Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Email: nvduyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Trưởng Ban Khoa học, Hợp tác và TT

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

TS. Lê Thanh Sơn
Thư ký Hội đồng Trường

Email: ltson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

 

THÀNH VIÊN

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Thành viên

Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Thành viên

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

Trưởng ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Thành viên

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: htoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

Ths. Dương Thị Tuyền
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ

Email: dttuyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 143

Sinh viên Huỳnh Huệ Trúc

Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Trường

TS. Trần Văn Đạt
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Q.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT

Email: tvdat@ctu.edu.vn

TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Trưởng Khoa Luật

Email: ltnchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 021

Ths. Nguyễn Văn Duyệt
Thành viên

Trưởng ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Trưởng Phòng Tài chính

Email: nvdtuyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Email: ltdhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 616

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Sư phạm

Email: hahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Thành viên

Trưởng ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

PGS.TS. Trương Quốc Phú
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Thủy sản

Email: tqphu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 211

TS. Lê Thanh Sơn
Thành viên

Giảng viên, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: ptson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

TS. Trương Minh Thái
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Bộ môn CNPM - Khoa CNTT&TT

Email: tmthai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 724

PGS.TS. Trần Trung Tính
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Hiệu trưởng

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

Ths. Nguyễn Minh Trí
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Đào tạo

Email: nmtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 166

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Thành viên

Trưởng ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

PGS.TS. Lê Văn Vàng
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Khoa Nông nghiệp

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 665

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vemedim

Email: ndhien@ctu.edu.vn

Ths. Dương Tấn Hiển
Thành viên

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Email: dthien@ctu.edu.vn

Ths. Đoàn Đình Duy Khương
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc điều hành Cty CP Dược Hậu Giang

Email: dddkhuong@ctu.edu.vn

TS. Lê Thanh Phương
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Vietswan

Email: letphuong@ctu.edu.vn

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón dầu khí Cà Mau

Email: tienthanh@ctu.edu.vn

Ông Đồng Văn Thanh
Thành viên

Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Email: dvthanh@ctu.edu.vn

TS. Trần Hồng Thắm
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Cần Thơ

Email: ththam@ctu.edu.vn

 

 
 

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai