Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Cần Thơ đã chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường, mở rộng hợp đồng NCKH và chuyển giao tiến độ khoa học và kỹ thuật phục vụ kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và trong cả nước, các chương trình nghiên cứu quốc gia có liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước được thực hiện trên nhiều địa bàn ở ĐBSCL và trong cả nước đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao. 

Tạp chí khoa học
Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (CTU Journal of Science-CTUJoS) có mã số ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599, là tạp chí đa ngành với mục tiêu thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ; giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin khoa học công nghệ với các đơn vị liên quan để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tạp chí được chia thành 4 nhóm lĩnh vực gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường, (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học, (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật.

CTUJoS cam kết xuất bản các bài báo được đánh giá nghiêm túc với quy trình phản biện kín hai chiều nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng khoa học của bài viết.

Là tạp chí truy cập mở để các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực có thể tiếp cận, Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (ctujsvn.ctu.edu.vn).
Image
Image

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI