Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh của Trường Đại học Cần Thơ đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học và Chương trình đào tạo ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ.

Đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Cần Thơ


Đợt đánh giá ngoài này căn cứ các báo cáo tự đánh giá của 02 chương trình đào tạo của Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Cần Thơ được xây dựng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 23 tháng 3 năm 2015 theo Quyết định số 714/QĐ-ĐHCT. Khoa được giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện đào tạo 06 ngành bậc đại học và 02 ngành bậc thạc sĩ. Tại thời điểm đánh giá ngoài, Khoa Ngoại Ngữ có 05 bộ môn với nhân lực gồm 72 giảng viên (trong đó có 03 phó giáo sư, 18 tiến sĩ, và 51 thạc sĩ), 06 chuyên viên và 01 nhân viên.

Theo kết quả đánh giá ngoài, cả hai chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ của Khoa Ngoại Ngữ đều có 43 trên tổng số 50 tiêu chí (thuộc 11 tiêu chuẩn) được đánh giá “đạt yêu cầu”, chiếm 86%.

Các kết quả này đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu tán thành 100% tại phiên họp của Hội đồng được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Đại diện Hội đồng Kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thông báo kết quả bỏ phiếu kín của thành viên Hội đồng tại phiên họp thẩm định

 
PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trình bày ý kiến sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng Kiểm định chất lượng


Cùng với việc đăng ký đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo theo hướng dẫn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là minh chứng về các cam kết và nỗ lực của Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị đào tạo trong việc không ngừng nâng cao chất lượng trong đào tạo giúp đáp ứng các chuẩn mực về chất lượng giáo dục đại học của quốc gia và quốc tế.


(Trung tâm Quản lý Chất lượng - Trường ĐHCT)

Lượt xem: 1215

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI