Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Trường Đại học Cần Thơ có thêm 04 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

Nhằm đạt được sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng nỗ lực nâng cao và cải thiện chất lượng các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường ĐHCT. Việc đăng ký đánh giá 08 chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) trong năm 2021 thể hiện sự cam kết chất lượng và nỗ lực không ngừng của Nhà trường đối với hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong năm 2021, Trường ĐHCT triển khai kế hoạch đánh giá 08 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA chia thành 02 đợt đánh giá. Đợt 1 được thực hiện từ ngày 22 - 26 tháng 3 năm 2021 đối với 04 CTĐT gồm: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông), Kỹ thuật cơ điện tử (thuộc Khoa Công nghệ) và Sư phạm Toán học (thuộc Khoa Sư phạm). Đợt 2 sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm 2021 với 04 CTĐT gồm: Hóa học (thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên), Quản lý đất đai (thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên), Công nghệ thực phẩm và Khoa học cây trồng (thuộc Khoa Nông nghiệp).

Lễ Khai mạc đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 205 tại Trường ĐHCT


Theo báo cáo kết quả đánh giá ngoài do Ban Thư ký AUN gửi đến Nhà trường vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, tất cả 04 CTĐT đánh giá trong đợt 1 đều được nhận xét “Đáp ứng như mong đợi”, đáng chú ý, có nhiều lĩnh vực hoạt động được nhận xét là “Đáp ứng trên cả mong đợi” theo yêu cầu chất lượng của AUN-QA.

Là thành viên chính thức của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) kể từ tháng 7 năm 2013, Trường ĐHCT đã không ngừng triển khai, hiện thực hóa các chỉ dẫn và yêu cầu chất lượng của AUN vào các hoạt động học thuật của Nhà trường. Thành công của 04 CTĐT đã góp phần nâng tổng số CTĐT được đánh giá đạt chuẩn chất lượng quốc tế của Nhà trường lên 09 chương trình.

(Trung tâm Quản lý Chất lượng - Trường ĐHCT)

 

Lượt xem: 2099

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI