Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Họp trực tuyến Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ I

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) năm 2021, đồng thời, đề ra phương hướng trong thời gian tới, ngày 13/01/2022, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ I bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng; lãnh đạo và thành viên các tổ đảm bảo chất lượng tại các khoa, viện, phòng, ban trực thuộc trường.

Họp trực tuyến Hội đồng Đảm bảo Chất lượng Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ I

Trong năm qua, Trường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy định và hướng dẫn phục vụ cho công tác BĐCL và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD). Trường tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD các chương trình đào tạo (CTĐT) theo kế hoạch. Đối với KĐCLGD trong nước, 02 CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ của Khoa Ngoại ngữ được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trường đang thực hiện đánh giá ngoài đối với 05 CTĐT dự kiến khảo sát chính thức từ 21/02-27/02/2022, và đang xúc tiến công tác đánh giá ngoài 02 CTĐT đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Ngoài ra, Trường đã triển khai công tác KĐCLGD CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT trong giai đoạn 2021-2022 đối với 12 CTĐT. Đối với KĐCLGD quốc tế, Trường đã hoàn thành công tác đánh giá ngoài 08 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó 04 CTĐT được đánh giá vào tháng 3/2021 đã được cấp chứng nhật đạt chuẩn chất lượng và 04 CTĐT được đánh giá vào tháng 12/2021 đang chờ kết quả đánh giá ngoài từ AUN-QA. Ngoài ra, trong năm 2022 và 2023, Trường sẽ tiếp tục triển khai đánh giá ngoài 08 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó 04 CTĐT dự kiến được đánh giá vào tháng 11/2022 và 04 CTĐT dự kiến vào tháng 4/2023. Việc đạt chứng nhận KĐCLGD các CTĐT trong năm 2021 đã nâng tổng số CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Trường lên 11 CTĐT.

Về công tác thu thập ý kiến phản hồi và góp ý từ các bên liên quan, Trường đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát thu thập ý kiến và góp ý từ các bên liên quan. Thông tin phản hồi từ các bên liên quan được thực hiện theo quy định và có tính hệ thống. Việc khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên, khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp, khảo sát sinh viên về dịch vụ giáo dục công, khảo sát các CTĐT dự kiến mở mới cũng được thực hiện theo quy định. Nhìn chung, công tác thu thập ý kiến các bên liên quan đã đáp ứng được yêu cầu về BĐCL và phát triển CTĐT, đặc biệt Trường đã cập nhật và ban hành quy định thu thập ý kiến phản hồi và góp ý từ các bên liên quan.

Trường đã thực hiện cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và CTĐT đã được đánh giá nội bộ và KĐCL theo quy định và hướng dẫn của các tiêu chuẩn chất lượng CSGD và CTĐT. Bên cạnh đó, việc tham gia xếp hạng đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của nhà trường đối với các hoạt động phát triển bền vững trong cộng đồng giáo dục nói chung, đồng thời là cơ sở để hoàn thiện và cải tiến môi trường đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Công tác xây dựng đội ngũ và công cụ đảm bảo chất lượng cũng được chú trọng. Năm 2021, Trường đã thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025, và kiện toàn nhân sự tại các Tổ Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị với tổng số 150 viên chức. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ BĐCL, Trường thường xuyên cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn BĐCL trong và ngoài nước như: cử 08 viên chức tham gia tập huấn bằng hình thức trực tuyến về viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA; 05 viên chức dự khóa tập huấn về tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA; Tổ chức hướng dẫn trực tuyến thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT,...

Hiệu trưởng trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT cho 02 chương trình: Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học và ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ

 

Trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cho 04 chương trình trình độ đại học gồm: Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Cơ điện tử, Sư phạm Toán học

Để thực hiện công tác BĐCL năm 2022, Trường ĐHCT tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, quy định và hướng dẫn phục vụ cho công tác BĐCL và KĐCLGD; xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động BĐCL đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống BĐCL bên trong đáp ứng yêu cầu hoạch định, chỉ dẫn, thực hiện, giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục; Nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác BĐCL các cấp; Nghiên cứu tiếp cận áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận vào công tác BĐCL và KĐCLGD các CTĐT; Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT đối với 05 CTĐT; Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng đối với các CTĐT sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; Thực hiện công tác đối sánh chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu BĐCL và KĐCLGD; Hoàn thiện các công cụ phục vụ công tác BĐCL và KĐCLGD; vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác BĐCL và phần mềm hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá; Tiếp tục thực hiện việc tin học hóa công tác BĐCL; Cải thiện tính năng hệ thống khảo sát ý kiến trực tuyến, đáp ứng đa dạng nhu cầu khảo sát; Tham gia xếp hạng CSGD và xếp hạng theo lĩnh vực; thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện vị trí xếp hạng của Trường trong các bảng xếp hạng CSGD của các tổ chức quốc tế, trong đó xây dựng "Tổ công tác về xếp hạng" của Trường; Phát huy vai trò thành viên AUN, tham gia các hoạt động BĐCL trong mạng lưới AUN-QA và các mạng lưới hoạt động khác của AUN.

GS.TS. Hà Thanh Toàn phá biểu kết luận phiên họp

BĐCL không chỉ là yêu cầu mang tính pháp lý mà còn góp phần trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của một trường đại học. Trong thời gian tới, Trường ĐHCT tiếp tục duy trì các hoạt động BĐCL theo hướng tiếp cận các chuẩn mực chất lượng giáo dục quốc tế, giúp tăng cường nhận thức quốc tế đối với chất lượng, khả năng cạnh tranh, hội nhập và năng lực tự chủ của Trường.

(Tin, ảnh: Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT)

 

Lượt xem: 854

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI