Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp lần thứ 5

Ngày 14/01/2022, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Phiên họp lần thứ 5 Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 25 thành viên với cơ cấu gồm 17 thành viên trong Trường, chiếm tỷ lệ 68% và 08 thành viên ngoài Trường, chiếm tỷ lệ 32%. Phiên họp lần này có 100% thành viên tham dự, trong đó, 03 thành viên tham dự trực tuyến.

Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Trường năm 2022. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng trường đã đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường trong thời gian tới, tập trung vào các hoạt động chính như: công tác đào tạo; khoa học và công nghệ; tổ chức, nhân sự; hợp tác trong nước và quốc tế,...

Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng đã thảo luận, đóng góp cho Kế hoạch mở đào tạo và chương trình chất lượng cao trình độ đại học và trình dộ sau đại học đến năm 2030; Liên kết đào tạo hệ Vừa làm vừa học với Trường Cao đẳng Tây Đô ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ đại học; Điều chỉnh Quy chế tài chính và Quy chế khung sản xuất dịch vụ; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định giá dịch vụ đào tạo đại học chính quy; Khung mức học phí và cơ cấu khoản mục chi ngân sách Trường Đại học Cần Thơ,...

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên về nhân sự, đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, các hoạt động trọng tâm của Nhà trường được xác định trong năm 2022 như: Hoàn thành xây dựng Chiến lược và kế hoạch phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thành lập 4 trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ, gồm: Bách Khoa, Công nghệ Thông tin Truyền thông, Kinh tế, Nông nghiệp; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của mô hình Đại học và đề án chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập các phân hiệu của Trường tại Sóc Trăng và Hậu Giang, thành lập Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trung tâm Đổi mới và Phát triển Nuôi trồng Thủy sản - Đại học Cần Thơ.


(Tin, ảnh: Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT)

Lượt xem: 865

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI