Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Trường ĐHCT tổ chức tổng kết công tác tạp chí và xuất bản và đề ra định hướng phát triển giai đoạn 2012 - 2017

Sáng ngày 12/9/2012, Ban Giám hiệu (BGH) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức buổi họp với Ban Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHCT, Nhà xuất bản ĐHCT, Phòng Quản lý Khoa học, lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị để tổng kết công tác tạp chí, xuất bản và đề ra định hướng phát triển giai đoạn 2012 – 2017.

Công tác tạp chí và xuất bản của Trường ĐHCT là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phục vụ công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên của Trường cũng như nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng độc giả, đặc biệt là người dân vùng ĐBSCL. Đồng thời, các tạp chí và ấn phẩm xuất bản về kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng có ý nghĩa rất thiết thực hỗ trợ công tác chuyển giao thông tin khoa học và công nghệ vào phục vụ đời sống, góp phần khẳng định uy tín và nâng cao vị thế của nhà trường về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cả nước cũng như trên thế giới.

Buổi họp giữa BGH Trường ĐHCT với Ban Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHCT, Nhà xuất bản ĐHCT, Phòng Quản lý Khoa học, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về công tác tạp chí, xuất bản


Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Ban Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHCT, Nhà xuất bản ĐHCT đã báo cáo công tác tạp chí và xuất bản đã thực hiện, đồng thời trình bày định hướng hoạt động cho công tác này trong thời gian tới dưới sự chủ trì và chỉ đạo của BGH Trường và đóng góp ý kiến của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên trách. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ thực hiện các công tác này đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động vẫn còn phát sinh một số khó khăn cần giải quyết để đẩy mạnh thực hiện và phát triển hơn nữa công tác tạp chí và xuất bản trong thời gian tới. Mục tiêu của Trường nhằm đảm bảo cao nhất chất lượng nội dung các ấn phẩm xuất bản và chất lượng khoa học cao, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho các tác giả và bạn đọc. Phát biểu tổng kết chỉ đạo, BGH Trường ĐHCT đã kết luận các công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phát triển công tác tạp chí và xuất bản:

- Các đơn vị phụ trách công tác tạp chí và xuất bản phải thực sự năng động, chủ động hơn nữa để liên hệ, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị đào tạo xuất bản các sách giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí để đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu giảng dạy và học tập của Trường;

 
- Xây dựng cơ chế quản lý, kiểm tra, thẩm định chặt chẽ chất lượng các tài liệu trước khi xuất bản, đặc biệt là cơ chế phối hợp đội ngũ chuyên môn cao để thẩm định chất lượng các tài liệu chuyên ngành;


- Mở rộng các nội dung tạp chí theo hướng đa ngành, kể cả các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; làm phong phú hơn nữa thông tin của tạp chí phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng độc giả;


- Tăng cường công tác phổ biến các tạp chí và ấn phẩm xuất bản giúp cán bộ, sinh viên Trường và công chúng độc giả có nhu cầu dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu nguồn thông tin hữu ích này;


- Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý công tác tạp chí và xuất bản để công tác này được thực hiện dễ dàng và thuận lợi hơn;


- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ chuyên trách; có kế hoạch bố trí nhân sự phù hợp để phục vụ phát triển công tác tạp chí và xuất bản sắp tới;


- Tất cả các đơn vị có trách nhiệm cần chủ động phối hợp để thực hiện công tác này ngày càng hiệu quả hơn, đẩy mạnh phát triển đồng bộ cùng với các hoạt động khác trong nhà trường theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực;


- Riêng công tác xuất bản tạp chí, nhà trường sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến dần thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường. Xúc tiến thực hiện công tác phát hành tạp chí tiếng Anh, phấn đấu từng bước tiếp cận và sánh vai với các tạp chí danh tiếng thế giới.

 


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng)

Lượt xem: 536

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI