Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Triển khai Quy trình đề nghị bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 15/4/2012, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức triển khai "Quy trình đề nghị bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017" tại Hội trường Lớn. Đến dự Hội nghị có ông Lê Thanh Hài, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPCT. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã chủ trì tổ chức và giám sát quy trình này. Quá trình triển khai quy trình này được thông qua hai lần Hội nghị: "Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017" diễn ra vào sáng ngày 15/4/2012 và "Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017" được tiến hành vào buổi chiều cùng ngày.

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017


Về việc giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng, tại "Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017" vào sáng ngày 15/4/2012, Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã giới thiệu PGS.TS Đỗ Văn Xê và PGS.TS Lê Việt Dũng đến Hội nghị nhằm xin ý kiến tín nhiệm của Hội nghị. Theo kết quả lấy thư giới thiệu từ Hội nghị, PGS.TS Lê Việt Dũng tiếp tục được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại với tỉ lệ thư giới thiệu đạt 80%, PGS.TS Đỗ Văn Xê đạt tỉ lệ số thư giới thiệu 71,17%. Theo đó, Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã thống nhất đồng thuận với kết quả thư giới thiệu của đại biểu Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, PGS.TS Đỗ Văn Xê và PGS.TS Lê Việt Dũng tiếp tục được Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường ĐHCT giới thiệu đến “Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017”.

Về việc giới thiệu đề nghị bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng, nhờ sự tin tưởng và giới thiệu của Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã thống nhất giới thiệu 3 đồng chí đạt tỉ lệ số thư giới thiệu cao nhất, chính thức có tên trên danh sách được bỏ phiếu tín nhiệm tại “Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017”: PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Khoa Thủy sản đạt 83,85% tổng số thư tín nhiệm; PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Khoa Thủy sản với 61,72% tổng số thư tín nhiệm; và TS. Trần Trung Tính, Khoa Công nghệ với 44, 27% tổng số thư tín nhiệm.

 PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu Khai mạc "Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"

“Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017” được tiến hành vào lúc 13h30 ngày 15/4/2012. Tại Hội nghị, PGS.TS Hà Thanh Toàn đã trình bày mong muốn của Đảng ủy Trường ĐHCT và Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức Ban Giám hiệu (BGH) nhiệm kỳ mới: các thành viên BGH thật sự đủ năng lực để đóng góp xây dựng nhà Trường phát triển, thể hiện Trường ĐHCT có tính đa ngành và tỉ lệ nữ trong cơ cấu của BGH. Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của Trường đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại đối với PGS.TS Đỗ Văn Xê và PGS.TS Lê Việt Dũng; bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm mới cho PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương và TS. Trần Trung Tính.

Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Trường ĐHCT phổ biến Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS Lê Việt Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng trong nhiệm kỳ 2006-2011 và xin ý kiến đóng góp từ "Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"


PGS.TS Đỗ Văn Xê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng trong nhiệm kỳ 2006-2011 và xin ý kiến đóng góp từ "Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"


PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại "Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"


Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Trường ĐHCT báo cáo kết quả thư giới thiệu từ Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng,  phổ biến Quy trình thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng tại "Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"

 

Cán bộ chủ chốt của Trường ĐHCT thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng tại "Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017"

 


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng)

Lượt xem: 644

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI