Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Tập thể lãnh đạo Trường thực hiện quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chủ trương của Hội đồng trường tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng trường về chủ trương quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT; ngày 15/9/2023, Tập thể lãnh đạo Trường ĐHCT tổ chức thực hiện quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 bước:

- Bước 1: Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Bước 2: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 2) căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của ứng viên; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bước 3 bằng phiếu kín.

- Bước 5a: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng.

- Bước 5b: Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 3) phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị, xác minh những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); ý kiến bằng văn bản của Ban thường vụ Đảng ủy Trường về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

- Bước 6: Hội nghị Đảng ủy Trường phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận, nhận xét, đánh giá và quyết định bằng phiếu kín ứng viên do Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 3 (bước 5) đề nghị.

- Bước 7: Hội nghị của Hội đồng trường quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự Hiệu trưởng.

Các Hội nghị có sự tham dự và chứng kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: ông Cảnh Chí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) và các chuyên viên Vụ TCCB; đại diện Thành ủy Cần Thơ có Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng phòng TCCB, Ban Tổ chức Thành ủy.

Các đại biểu đại diện Vụ TCCB, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Thành ủy Cần Thơ

Tại các Hội nghị ở Bước 1, Bước 2 và Bước 3, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị ở Bước 2 và Bước 3, Tập thể lãnh đạo Trường đã thảo luận, lựa chọn phương án nhân sự để đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt ở Bước 4. Tại đây, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ; Thông báo về phương án nhân sự cụ thể đã được Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng và Tập thể lãnh đạo Trường thông qua; Trình bày tóm tắt lý lịch của ứng viên, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển. Bên cạnh đó, nhân sự được giới thiệu trình bày chương trình công tác dự kiến và công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Một số hình ảnh tại các Hội nghị:

Tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng thực hiện quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025:

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà điều hành

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị

Ông Lê Phi Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trường thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu

 PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng trường thông qua quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng

 
 

 Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng

Tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025:

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường 2, Nhà điều hành

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương chủ trì Hội nghị

Ông Lê Phi Hùng trình bày tóm tắt sơ yếu lý lịch nhân sự được giới thiệu và công khai bản kê khai tài sản thu nhập của nhân sự

PGS.TS. Trần Trung Tính trình bày chương trình công tác dự kiến

 
 
 

Các đại biểu trao đổi và đề xuất ý kiến với nhân sự được giới thiệu Hiệu trưởng

 
 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự được giới thiệu Hiệu trưởng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường thực hiện quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025:

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà điều hành

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương báo cáo kết quả giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Hiệu trưởng tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị Cán bộ chủ chốt

 
 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Hiệu trưởng

Tại phiên họp Hội đồng trường quyết định nhân sự Hiệu trưởng trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025:

Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà điều hành

 
 

Các thành viên thảo luận về nhân sự Hiệu trưởng

 

Các thành viên bỏ phiếu thông qua nhân sự Hiệu trưởng

Trường ĐHCT đã thực thiện quy trình giới thiệu bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định. Kết quả nhân sự Hiệu trưởng Nhà trường sẽ được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn y trong thời gian tới.

 

(Ban Biên tập Website) 

Lượt xem: 57

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI