Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Dự án THD Việt Nam

Ngày 06/01/2022, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Dự án THD Việt Nam về tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tập huấn chuyển giao công nghệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty THD và GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đại diện hai bên ký kết bản thỏa thuận hợp tác

Bản ký kết là cơ sở để hai bên triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới như: phối hợp và cử cán bộ, chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển về các lĩnh vực có liên quan cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long vói tinh thần phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững; đào tạo chuyên sâu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa hai đơn vị, tạo điều kiện cho sinh viên tham quan thực tập, rèn nghề, hỗ trợ học bổng; phối hợp thực hiện đề tài/dự án/chương trình nghiên cứu; tổ chức diễn đàn khoa học; tổ chức tập tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình hợp tác sản xuất thực nghiệm.

Bên cạnh những nội dung hợp tác trên, trong năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ và Công ty THD sẽ phối hợp triển khai Dự án “Xây dựng biểu đồ sinh trưởng bò thịt cao sản và phát triển vùng trồng sinh khối bền vững ứng dụng trong mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp hữu cơ AGINE và GREENDEVI” tại Tỉnh Hậu Giang. Đây chính là tiền đề quan trọng cho sự hợp tác tiếp theo trong tương lai. Dự án được kỳ vọng đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình kinh tế tuần hoàn cho tỉnh Hậu Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng chính là mô hình gắn kết giữa Nhà trường - Doanh Nghiệp - Cộng đồng.

(Tin, ảnh: Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, Phòng Công tác Chính trị)

Lượt xem: 751

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI