Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội thảo Nuôi trồng Thủy sản theo chuẩn thương mại

Ngày 09/01/2012, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Nuôi trồng Thủy sản theo chuẩn thương mại”. Hội thảo trong khuôn khổ dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu với sự tham gia của EU, Đại học Stirling, Đại học Cần Thơ và các đại học khác đến từ các nước thuộc Châu Âu và Châu Á.


Toàn cảnh Hội thảo Nuôi trồng Thủy sản theo chuẩn thương mại

Hội thảo sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 09 đến 11/01/2012. Mục tiêu của Hội thảo nhằm tổng kết và đánh giá các họat động của dự án trong 02 năm qua, đồng thời thảo luận, đề ra hướng nghiên cứu tiếp theo cũng như những giải pháp triển khai thực hiện trong những năm còn lại.PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Trưởng Khoa Thủy sản phát biểu tại Hội thảo

Được biết Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2009-2013. Các chủ đề nghiên cứu sẽ được đưa ra trong quá trình thực hiện dự án bao gồm tác động môi trường và thương mại đối với dân sinh của người dân địa phương và sức khỏe công cộng, an toàn thực phẩm bao gồm các yếu tố gây ô nhiễm, truy xuất nguồn gốc và các rào cản trong thương mại.Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ tham gia dự án với 12 gói nghiên cứu (work package-WP) tiến hành tại Việt Nam, gồm: (1) WP1-Quản lý Dự án, (2) WP2-Hệ thống sản xuất, (3) WP3-Phân tích chuỗi sản xuất, (4) WP4-Mô hình môi trường, (5) WP5-Động thái kinh tế-xã hội, (6) WP6-An toàn thực phẩm, (7) WP7-Nguy cơ gây ô nhiễm, (8) WP8-Hình thành hệ thống các giá trị đạo đức, (9) WP9-Nâng cao giá trị thực phẩm, (10) WP10-Cải thiện tính minh bạch, (11) WP11-Phát triển chính sách và (12) W12-Phổ biến kết quả.

(Tư liệu: Khoa Thủy sản-ĐHCT; Biên tập: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)
Lượt xem: 828

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI