Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội nghị “Tổng kết 5 năm hoạt động hợp tác quốc tế” của Trường ĐHCT, giai đoạn 2007 - 2011

Ngày 10/8/2012, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 5 năm hoạt động hợp tác quốc tế” của Trường, giai đoạn 2007 – 2011. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHCT cùng đại diện lãnh đạo, trợ lý, thư ký hợp tác quốc tế tại các đơn vị thuộc Trường và cán bộ chuyên trách.

Hội nghị “Tổng kết 5 năm hoạt động hợp tác quốc tế” của Trường, giai đoạn 2007 – 2011 diễn ra tại Hội trường II


Hội nghị đã thông qua các báo cáo của đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Phòng Hợp tác Quốc tế về tổng kết 5 năm hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐHCT giai đoạn 2007 – 2011 và báo cáo tham luận về công tác hợp tác quốc tế ở các khoa, viện của Trường với nhiều đề xuất mới quan trọng cho công tác hợp tác quốc tế của Trường trong thời gian tới. Qua đó, các đại biểu lãnh đạo các đơn vị đã thảo thuận, đưa ra các đề xuất quan trọng mang tính chiến lược nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thời kỳ mới với nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức mới. Trong đó, phát biểu kết luận tại Hội nghị, lãnh đạo Trường ĐHCT đã nhấn mạnh các công tác trọng tâm cần chú trọng thực hiện để phát triển mạnh hợp tác quốc tế của Trường:

- Sự chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị trong Trường để đảm bảo công tác hợp tác quốc tế diễn ra thuận lợi và thông suốt;

- Các đơn vị trong Trường phải chủ động, tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các viện, trường quốc tế. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chung này, nhà trường đánh giá rất cao sự nỗ lực đóng góp của từng cá nhân vào công tác hợp tác quốc tế;

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế; bổ sung, hoàn thiện quy chế học vụ cho các chương trình đào tạo này;

-  Xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế;

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học cấp trường;

- Xây dựng cơ chế quản lý công tác hợp tác quốc tế linh động; tạo điều kiện để tất cả các đơn vị của Trường tham gia tốt công tác hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của Trường.
 

PGS.TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 TS. Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Trường ĐHCT báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động hợp tác quốc tế của Trường tại Hội nghị

 

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị phát biểu đóng góp vào công tác phát triển hợp tác quốc tế của Trường tại Hội nghị 

 

PGS.TS Hà Thanh Toàn (giữa), Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu kết luận tại Hội nghị


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng)
Lượt xem: 680

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI