Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội nghị Đảng ủy mở rộng: Sơ kết công tác đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng bộ Trường ĐHCT

Ngày 07/8/2012, tại Hội trường II - Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012 tại Hội trường II


Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí (đ/c) Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu; Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; các thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh); các báo cáo viên của Đảng ủy Trường và đại diện các tổ chức đoàn thể các cấp trong Trường (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên).


Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng ủy Trường ĐHCT về:


- Công tác lãnh đạo chuyên môn: về đào tạo kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và phát triển các dự án; quản trị thiết bị và cơ sở vật chất, hoạt động tài chính và các công tác khác có liên quan;

- Công tác xây dựng Đảng: công tác chính trị tư tưởng và an ninh trật tự, tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động trong nhà trường;

- Công tác lãnh đạo đoàn thể: tổ chức lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên.

Những nội dung trọng tâm của 6 tháng cuối năm là tiếp tục hoàn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp trong trường theo nhiệm kỳ mới (2012-2017); điều chỉnh, bổ sung cấp ủy đảng cơ sở; thực hiện quy hoạch cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục điều hành các hoạt động của Nhà trường đồng bộ và hiệu quả.
 

PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT trình bày báo cáo công tác đầu năm và triển khai công tác trong 6 tháng cuối năm 2012 tại Hội nghị

 

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ thông tin về đầu tư xây dựng cơ bản và hợp tác quốc tế của Trường ĐHCT tại Hội nghị

 

Phát biểu đóng góp ý kiến của các đ/c tham dự Hội nghị về chương trình công tác của Đảng ủy Trường ĐHCT(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng)

Lượt xem: 687

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI