-

Hội nghị Châu Á về Viễn thám lần thứ 42 (ACRS2021)


Trường Đại học Cần Thơ
Monday, 22 November 2021Wednesday, 24 November 2021

Hội nghị Châu Á về Viễn thám lần thứ 42 (ACRS2021) sẽ được tổ chức vào ngày 22-24 tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng là một diễn đàn liên ngành để các nhà nghiên cứu và sinh viên hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan trình bày những phát triển, công trình và ứng dụng mới nhất, thảo luận về công nghệ tiên tiến, trao đổi ý tưởng nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

» Trang web hội nghị

Lượt xem: 141

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai