Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Hội thảo Khoa học về "Bệnh chậm lớn do EHP ở tôm nuôi"


Trường Đại học Cần Thơ
Saturday, 08 January 2022Saturday, 08 January 2022

Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tuyến. Thời gian tổ chức: 8:45, Thứ bảy, ngày 08 tháng 01 năm 2022

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/J9zkqkaXNr4ANYUZ7

Link tham dự Hội thảo sẽ được gửi đến Quý vị Đại biểu đã đăng ký vào ngày 07 tháng 01 năm 2022

Livestream trực tuyến tại Facebook Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/caf1.ctu

Lượt xem: 531

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI