-

Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV

Sự kiện sẽ bắt đầu


Trường Đại học Cần Thơ
Friday, 01 April 2022Friday, 01 April 2022

Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức "Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV" dự kiến vào ngày 14-15 tháng 8 năm 2021.

>> Đến trang Hội nghị

Lượt xem: 406

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai