Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   2149 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 10 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018: Hoàn thành xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển bổ sung CTTT ngành Nuôi trồng Thủy sản và CTCLC ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành Kỹ thuật Điện và ngành Công nghệ thực phẩm theo phương thức B. Bắt đầu giảng dạy các lớp CTTT và CTCCL Khóa 44.

- Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018: Tổ chức chấm thi, xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh tại website tuyển sinh của Trường.

- Triển khai công tác chuẩn bị cho việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học.

- Các đơn vị triển khai công tác lập kế hoạch thời khóa biểu đại học hệ chính quy HK2, năm học 2018-2019.

- Công bố dữ liệu tra cứu văn bằng tốt nghiệp hệ VLVH và TX lên website Trường.

- Xét công bố kết quả tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2018.

- Họp thống nhất bài giảng học phần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp.

- Nhận hồ sơ nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2018 đợt 2; sinh hoạt đầu khóa, sắp xếp thời khóa biểu; nhập kế hoạch học tập và đăng ký học phần online đối với học viên mới trúng tuyển.

- Xét tốt nghiệp và tổ chức phát bằng ThS cho lớp Nuôi trồng thủy sản tiếng Anh, Khóa 1.

- Họp bàn về thực hiện kế hoạch chi tiết phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2018.

- Tổ chức Hội đồng thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa .

- Triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, NH2018-2019; triển khai thực hiện khảo sát việc làm SV tốt nghiệp năm 2017 theo CV số 3943/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục Đào tạo.

- Ban hành Quyết định cử 19 sinh viên đi học nước ngoài.

- Ban hành Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập từ HK1, năm học 2018-2019 cho 1.950 sinh viên. Quyết định cấp học bổng tài trợ cho 152 Sinh viên .

- Ban giám hiệu và các đơn vị liên quan đi công tác tại Măng Đen, Kon Tum.

- Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá định kỳ các đề tài NCKH Chương trình Tây Nam Bộ.

- Hội đồng Trường tiếp tục làm việc với các đơn vị về NCKH-CGCN theo kế hoạch.

- Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 và Thông báo đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng SV nghiên cứu Khoa học Eureka lần thứ 20 năm 2018.

- Phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo hướng dẫn tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395).

- Làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang về tiến độ các đề tài NCKH.

- Tổ chức Lễ khởi động và hội thảo Chương trình hợp tác SIP UGent-CTU.

- Trường đã làm việc và ký MOU với ĐH. Michigan, Hoa Kỳ.

- Dự án ODA: Chuẩn bị nội dung họp JCC lần 2, tổng hợp danh mục thiết bị gói thầu số 3; Trình thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình xây dựng; Báo cáo quý 3/2018 Dự án; họp về hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng thuộc Dự án.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Cải tạo dãy nhà học số 02 TT.Ngoại ngữ khu I; Cải tạo sê nô dãy nhà văn phòng, nhà học KTS; Cải tạo trần lầu 02 block D, cải tạo nhà vệ sinh CB&SV KKHTN. Tháo dỡ trụ phát sóng và lắp mới trụ chống sét dãy nhà A2 khu III; Tháo dỡ trụ phát sóng KNN&SHƯD.

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Mở rộng hệ thống camera quan sát K2, Máy chấm công bằng vân tay tại NĐH; Dịch vụ truy cập sách điện tử;...

- Hoàn thành công tác xét Thi đua-KT năm học 2017-2018.

- Thông báo rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách viên chức, người lao động được trang bị bảo hộ lao động năm học 2018-2019.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học của Trường ĐHCT; ban hành Quyết định thành lập Tổ Thư ký và các Tổ Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHCT.

- Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường.

- Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy định về đánh giá viên chức Trường ĐHCT.

- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Điện, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

- Đoàn thanh niên tham gia các cuộc thi Tiếng Anh: Olympic Tiếng Anh do Trung ương Đoàn tổ chức, cuộc thi Star Awards 2018, cuộc thi Tiếng Anh chuyên và không chuyên; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về Luật Thanh niên sửa đổi.

- Đoàn Thanh niên chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi hội Sinh viên, Đại hội cấp Chi đoàn.

- Khoa MT&TNTN tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập và họp mặt cựu sinh viên

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Hội nghị Đại biểu CCVC-NLĐ Trường ĐHCT năm học 2018-2019.

- Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018: Phát Giấy báo nhập học; nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo; các đơn vị tổ chức xét miễn và công nhận điểm học phần; tổ chức nhận hồ sơ nhập học.

- Triển khai công tác điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học áp dụng từ khóa 45.

- Họp bàn về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm hệ VLVH.

- Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 10/2018.

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhập cơ sở dữ liệu quản lý giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ cho lớp cao học ngành Xây dựng cầu hầm Khóa Tháng 11/2015 và ngành Quản lý dự án Khóa Tháng 5/2016 liên kết với Trường ĐH. Xây dựng.

- Triển khai công tác đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA. 

- Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2018-2019.

- Phân công Cố vấn học tập từ HK1, NH 2018-2019 cho các lớp SV K 44.

- Thông báo đăng ký đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2019 do cán bộ thực hiện.

- Họp bàn công tác chuẩn bị cho hội thảo về Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Làm việc với UBND huyện Châu Thành, Hậu Giang về hợp tác với Trường ĐHCT.

- Họp rà soát kế hoạch và nội dung họp JCC lần 2 của Dự án ODA.

- Họp bàn công tác chuẩn bị cho Đề án TT.Thực nghiệm và Bảo tồn rừng ngập mặn tại Vĩnh Châu.

- Họp rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT.

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Xây mới nhà học số 05 TT.Ngoại ngữ khu I; Cải tạo sân, cống thoát nước trước TT.PTKN sư phạm; Xây mới hàng rào, nhà bảo vệ khu Hòa An giáp QL61; Xây trại nuôi tôm, hàng rào, cầu, đường nội bộ, hệ thống thoát nước TT.ƯD Thủy sản CNC ...

- Đoàn thanh niên tổ chức Tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ SV ĐHCT lần 2 năm học 2018-2019; tổ chức vòng Bán kết và Chung kết cụm cuộc thi Star Awards 2018; tổ chức Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn cấp trường năm 2018.

3. Ý kiến của BGH

- Các đơn vị nhắc nhở cán bộ và sinh viên đậu xe đúng nơi quy định, tránh bi mất trộm.

- Phòng Quản trị thiết bị và các đơn vị tập trung giải ngân mua sắm trang thiết bị sớm.

- Các Khoa đôn đốc SV đóng học phí đúng hạn, cán bộ khẩn trương thanh toán tạm ứng.

- Các đơn vị đào tạo và Phòng Thanh tra pháp chế chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức giảng dạy của các giảng viên (có biên bản cụ thể).

- Hiện nay Bộ GD&ĐT đang tăng cường công tác kiểm tra hoạt động giảng dạy ở các Trường. Phòng TT-PC xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo tại các đơn vị trước khi Bộ kiểm tra (trước tiên là KSĐH và TTLKĐT, sau đó là các khoa, viện).

- Trong thời gian tới, Trường sẽ tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Đề nghị các đơn vị thống kê số giờ thực tập thực tế ngoài trường để cập nhật vào chương trình đào tạo mới.

- Bộ KH&CN đang triển khai đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395). Đề nghị các đơn vị và cá nhân lưu ý tranh thủ nguồn học bổng này.

- Để quản lý tốt giờ giấc làm việc của VC-NLĐ, từ ngày 01/11/2018, tại Nhà Điều hành sẽ thực hiện điểm danh bằng dấu vân tay. Đối với cán bộ hành chính, quản lý, đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phân công công việc hợp lý và đúng vị trí việc làm.

- Các đơn vị có đăng ký sử dụng chữ ký số của Trường thì báo cáo lại với Phòng Tài Chính và Phòng Kế hoạch - TH.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g20 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Lượt xem: 3435
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI