Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   1992 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018: Tiếp tục phát Giấy báo nhập học và nhận hồ sơ nhập học. Tổ chức kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào.Tiếp tục nhận Đơn đăng ký xét tuyển, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển CTCLC và CTTT theo phương thức B. Thông báo nhận đăng ký xét tuyển đợt bổ sung CTTT ngành Nuôi trồng Thủy sản và CTCLC ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và ngành Kỹ thuật Điện theo phương thức B.

- Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018; triển khai công tác chấm thi.

- Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 (KKHXH&NV, KTS, KKT, KL, KMT&TNTN, KCNTT&TT, KCN, KPTNT, KKHTN).

- Công bố kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 đợt 2. Phát hành giấy báo trúng tuyển cho học viên. Nhận đơn và chấm phúc khảo.

- Gửi công văn cho các đơn vị đào tạo sau đại học phân công giảng dạy các học phần sau đại học của nghiên cứu sinh và học viên cao học trúng tuyển năm 2018 đợt 2.

- Ban hành Quyết định cử 15 Sinh viên đi học nước ngoài (cấp học bổng cho 2 SV).

- Ban hành Quyết định phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập HK1, NH2018-2019

- Ban hành Quyết định thu nhận SV K44.

- Ban hành Quyết định khen thưởng 922 sinh viên tốt nghiệp.

- Hoàn tất việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2018-2019.

- Ký Thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH. Xây dựng Miền Tây.

- Rà soát tiến độ thực hiện đề tài NCKH Bến Tre.

- Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở - Software Freedom Day (phố hợp FOSA tổ chức).

- Gửi công văn cho UBND huyện Cù Lao Dung về việc đề xuất ý tưởng thành lập trung tâm đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển thủy sản Trường ĐHCT tại Cù Lao Dung.

- Hội đồng Trường làm việc với các đơn vị có liên quan  về công tác NCKH-CGCN.

- Phối hợp UBND TPCT và ĐSQ Úc tổ chức ngày Úc tại Cần Thơ.

- Làm việc và ký MOU với ĐH. Rangsit và ĐH. Nakhon, Thái Lan.

- Dự án ODA: Tổ chức giao lưu với 01 GS và 30 SV Nhật; tổ chức sinh hoạt các nội dung có liên quan cho các ứng viên học TS và ThS của Dự án; Rà soát tình hình giải ngân và điều chỉnh kế hoạch giải ngân các đề tài NCKH; gởi tờ trình cho Bộ GD&ĐT xin điều chỉnh dự toán kinh phí 2018 cho các hoạt động sử dụng vốn vay ODA, thực hiện thủ tục thay thế thành viên mới của JICA trong Hội đồng KH của Dự án, thông qua hồ sơ thuyết minh của 15 chương trình NC đợt 2...

- Các đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2030.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Lắp đặt máy bơm nước chống ngập KCNTT&TT; Mua thùng rác 660 lít bổ sung cho khu KTX A, B. Sửa chữa thường xuyên điện, nước khu vực công cộng và các nhà học dùng chung, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh.

- Thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị, dụng cụ, hóa chất cho các đơn vị (KNN&SHUD, KTS, VĐBSCL...). 

- Họp bàn về sử dụng chung tài sản tại Khu I và triển khai Khu học thuật tiếng nước ngoài.

- Gửi công văn cho UBND quận Ninh Kiều V/v thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu I Trường ĐHCT.

- Báo cáo cho Cục Nhà giáo V/v tổng kết, đánh giá phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Gửi tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2017-2018 cho 40 VC-NLĐ và 03 tập thể thuộc Trường.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ Công tác Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2017-2025 của Trường ĐHCT.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác Quản lý an toàn phòng thí nghiệm Trường.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm/tệ nạn xã hội quý II/2018 của Trường cho BCĐ 138 TPCT.

- Hội thao CCVC-NLĐ Trường chào mừng năm học mới.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018: Tiếp tục nhận Đơn đăng ký xét tuyển, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển bổ sung CTTT ngành Nuôi trồng Thủy sản và CTCLC ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành Kỹ thuật Điện và ngành Công nghệ thực phẩm theo phương thức B. Bắt đầu giảng dạy các lớp CTTT và CTCCL Khóa 44.

- Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018: Tổ chức chấm thi và xét tuyển, công bố kết quả tuyển sinh.

- Tiếp tục tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018.

- Xét học bổng khuyến khích học tập cho SV K44.

- Nhận hồ sơ nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2018 đợt 2; sinh hoạt đầu khóa, sắp xếp thời khóa biểu; nhập kế hoạch học tập và đăng ký học phần online đối với học viên mới trúng tuyển.

- Xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 3/2018. Xét tốt nghiệp và tổ chức phát bằng ThS cho lớp Nuôi trồng thủy sản tiếng Anh, Khóa 1.

- Tổ chức Lễ SelDolta cho sinh viên dân tộc.

- Báo cáo về công tác chuyển giao công nghệ cho Bộ GD&DT.

- Thông báo đăng ký đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2019 do cán bộ thực hiện.

- Tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá định kỳ của các đề tài NCKH Chương trình Tây Nam Bộ.

- Hội đồng Trường tiếp tục làm việc với các đơn vị về NCKH-CGCN theo kế hoạch.

- Tiếp Trường ĐH. Khánh Hòa để trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảm bảo chất lượng.

- Lễ khởi động và hội thảo trong khuôn khổ hoạt động Chương trình hợp tác SIP UGent-CTU.

- Trường sẽ làm việc và ký MOU với ĐH. Michigan, Hoa Kỳ.

- Dự án ODA: Chuẩn bị nội dung họp JCC lần 2, tổng hợp danh mục thiết bị gói thầu số 3; Trình thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình xây dựng; Báo cáo quý 3/2018 Dự án.

- Họp Hội đồng Thi đua-KT Trường để xét khen cao.

- Theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo trần tầng 01 dãy thí nghiệm block D và nhà vệ sinh KKHTN; Cải tạo sê nô dãy nhà văn phòng, nhà học KTS; Cải tạo dãy nhà học số 02, xây mới nhà học số 05 TT.Ngoại ngữ khu I; Sửa chữa bàn, ghế các nhà học KDBDT, KCN, KTS, KKHTN, nhà học A3; Gia công, lắp đặt bộ giường, tủ quần áo, tủ sách, bàn học dãy C1, C3 KTX A; Xây mới hàng rào, nhà bảo vệ khu Hòa An giáp QL61; Xây trại thí nghiệm, hàng rào, cầu, đường nội bộ, hệ thống thoát nước TTNCƯD Thủy sản CNC (KTS).

- Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa MT&TNTN và họp mặt cựu sinh viên

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHCT sẽ tổ chức họp thường kỳ.

3. Ý kiến của BGH

- Trong quý 4 năm 2018, Trường sẽ tiếp nhận gói thầu thiết bị trong dự án ODA, đề nghị các đơn vị có kế hoạch chuẩn bị bố trí, sắp xếp trang thiết bị cho kịp thời.

- Các đơn vị tăng cường công tác an ninh trật tự, giám sát và nhắc nhở sinh viên cảnh giác mất trộm tài sản, đồng thời lưu ý không tham gia bán hàng đa cấp. Phòng Công tác sinh viên rà soát, xem xét lại trách nhiệm của công ty bảo vệ tai Ký túc xá trong việc để mất tài sản của SV và báo cáo BGH.

- Các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh và hoàn thiện các khâu còn lại của công tác tuyển sinh.

- Phòng Tổ chức cán bộ rà soát lại và xác định và công bố các tiêu chí mới đối với chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư để Trường, các đơn vị liên quan hỗ trợ và các nhân có bước chuẩn bị phù hợp.c

- Phòng Quản trị thiết bị có kế hoạch quản lý, phân công cán bộ có tinh thần trách nhiệm để quản lý, bảo quản các Nhà học B1, C1 nhằm duy trì tốt chất lượng công trình.

- Trường sẽ thí điểm thực hiện điểm danh bằng máy đọc dấu vân tay tại Nhà Điều hành.

- BGH dự kiến giao Khoa Ngoại ngữ tổ chức các hoạt động chuyên môn tại khu Công viên ngoại ngữ. Đề nghị Khoa lập kế hoạch quản lý và sử dụng khu này.

- Trung tâm Công nghệ phần mềm phối hợp với Đoàn thanh niên, Phòng công tác chính trị, Phòng công tác sinh viên, hoàn thành sớm phần mềm Quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Lượt xem: 4532
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI