Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   2415 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018: Các đơn vị hoàn thành và nhập vào phần mềm kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần cho thí sinh trúng tuyển; chuẩn bị nhận hồ sơ nhập học.

- Điều chỉnh CTĐT đại học: Tổ chức tập huấn về điều chỉnh CTĐT cho thành viên các Tổ Điều chỉnh CTĐT và các Tiểu ban chuyên môn HĐKH&ĐT Trường. Các đơn vị tổ chức điều chỉnh CTĐT .

- Tổ chức Kiểm tra Học kỳ 1 Khóa bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2018 .

- Khai giảng các lớp ngắn hạn tại TTGDTX tỉnh Trà Vinh.

- Ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ VLVH và hệ Từ xa, đợt 2/2018.

- Ban hành kế hoạch Lễ trao bằng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 đợt 2.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 đợt 2.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT danh sách nghiên cứu sinh đã hoàn thành hồ sơ quá trình đào tạo và được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua trong tháng 9 và tháng 10/2018.

- Tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn ThS đợt 4/2018. Phối hợp Học viện ANND tổ chức bảo vệ luận văn ThS ngành QLNN về ANTT, ngành Điều tra trinh sát Khóa 2016 – 2018.

- Tập huấn công tác đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.

- Tổ chức họp triển khai Đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018.

- Báo cáo kết quả khảo sát mở ngành Toán giải tích trình độ tiến sĩ.

- Triển khai khảo sát về hoạt động GD của GV HK1, năm học 2018-2019.

- Ban hành Quyết định cử 53 sinh viên đi học nước ngoài.

- Ban hành Quyết định trợ cấp xã  hội cho 188 sinh viên; Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho 763 sinh viên K44; xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho 6 sinh viên.

- Ban hành Quyết định khen thưởng 7 sinh viên đạt thành tích trong hoạt động khởi nghiệp dành cho Sinh viên khu vực phía Nam và Tây nguyên 2018.

- Tổ chức Hội thảo Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2018 – Thành tựu và phát triển.

- Thông báo đăng ký đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2019 do cán bộ thực hiện .

- Báo cáo công tác tuyển chọn và kết quả tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2019. Nộp hồ sơ 07 đề tài KH&CN cấp Bộ.

- Dự Lễ Tổng kết & trao Giải thưởng Sinh viên NCKH & Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ cơ sở GDĐH năm 2018 tại Huế, Trường ĐHCT đạt 09 giải SV; 02 giải KH&CN dành cho Giảng viên trẻ .

- Tổ chức nghiệm thu đề tài hợp tác với địa phương tại Sở KH&CN Vĩnh Long.

- Hoàn thành thuyết minh Dự án "Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học Trường ĐHCT theo tiêu chuẩn quốc tế" và gửi cho Bộ GD&ĐT thẩm định.

- Nhà xuất bản ĐHCT thông báo về việc đăng ký xuất bản phẩm năm 2019 .

- Tiếp đại diện USAID khảo sát về tác động của dự án Build-IT; làm việc với Đại học TW Quốc gia Đài Loan.

- Trao đổi qua mạng với USAID về các cơ hội về ứng dụng KH-CN và sáng tạo trong GDĐH, NC nhằm đưa VN thực hiện cuộc cách mạng 4.0.

- Dự án ODA: Ban hành Kế hoạch đánh giá kết quả đầu ra 4 đề tài Dự án hỗ trợ kỹ thuật; Tiếp nhận hàng hóa phòng 24 của gói thầu số 1 và làm việc với Công ty Tecotec về kế hoạch lắp đặt thiết bị cho các phòng thí nghiệm còn lại thuộc gói thầu số 1; Thẩm định các chương trình NCKH Dự án ODA; Tổng hợp danh sách đề xuất ứng viên TS năm 2019; Báo cáo Bộ Xây dựng về công tác chuẩn bị mặt bằng đất xây dựng Dự án.

- Phối hợp TPCT tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Khai mạc chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt-Nhật, lần 4, dịp này Trường cũng Khai trương VP.Trung tâm NC đổi mới kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

- Chi trả học bổng khuyến khích sinh viên HK1 năm học 2018-2019.

- Đối chiếu với Ngân hàng, kết thúc thu học phí đạt 125,8 tỷ đồng chiếm 97% kế hoạch

- Thông báo đăng ký mã số thuế, giảm trừ gia cảnh năm 2018 .

- Thông qua và ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Đại học Cần Thơ.

- Khởi công xây dựng công trình Nhà Điều hành Trung tâm Đào tạo, NCKH Ứng dụng & CGCN Trường Đại học Cần Thơ tại Măng Đen .

- Họp về phần mềm Phân công giảng dạy và Quản lý các hoạt động ngoại khóa.

- Triển khai xây dựng Tài liệu giới thiệu Trường ĐHCT theo nhiệm kỳ 2017-2022.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Lắp đặt vách ngăn di động và trang bị nội thất của TT.Đổi mới và Hợp tác Pháp ngữ .

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng 03 gói thầu: Mua sắm thiết bị PTN phục vụ CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Điện; Mua sắm bổ sung thiết bị âm thanh các nhà học; Cung cấp tài khoản cho các khóa học trực tuyến thuộc Đề án Ngoại ngữ QG năm 2018 ; Ký 03 hợp đồng 3 gói thầu Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các tòa nhà từ 5 tầng trở lên và các công trình khác theo quy định.

- Triển khai thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng 2 gói thầu: Xây dựng phần mềm Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp và Phần mềm Nâng cấp hệ thống lấy ý kiến trực tuyến các bên liên quan .

- Gửi công văn cho Bộ GD&ĐT xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo và đường chạy phủ nhựa tổng hợp.

- UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt Đề án thí điểm phát triển Trường THPT THSP – ĐHCT thành Trường THPT chất lượng cao trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Thông báo rà soát, bổ sung, điều chỉnh đối tượng và danh sách viên chức, người lao động hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm 2018; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động thuộc đối tường này.

- Gửi công văn cho Cục Nhà giáo & CBQLGD hồ sơ thăng hạng GVTH.

- Ban hanh Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự Trường ĐHCT.

- Ban hành Quyết định tôn vinh 17 giảng viên, VC-NLĐ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Kỹ thuật an toàn-Bảo hộ lao động Trường ĐHCT.

- Ban hành Quyết cho ông Nguyễn Anh Tuấn, thôi giữ chức vụ Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHCT do hết nhiệm kỳ.

- QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phương, giữ chức vụ Tổng biên tập Nhà xuất bản.

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHCT.

- Đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2015-2020.

- Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và sơ kết phong trào giỏi việc Trường, đảm việc nhà giai đoạn 2016-2018.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

 - Tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2018: Nhận hồ sơ nhập học, sinh hoạt đầu khóa, Hướng dẫn sử dụng Trung tâm Học liệu, hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập. Sinh viên nhập kế hoạch học tập vào phần mềm trực tuyến.

- Các đơn vị tiếp tục tổ chức điều chỉnh CTĐT.

- Tổ chức chấm thi và công bố kết quả kiểm tra Học kỳ 1 Khóa bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2018. Tổ chức Kiểm tra đợt 2 vào ngày 11/11/2018.

- Tổ chức đưa-rước và giảng dạy các học phần GDQP&AN đợt 4, HK1, NH2018-2019.

- Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ VLVH và hệ Đào tạo từ xa đào tạo tại Trường và  tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang.

- Trung tâm QLCL báo cáo Ban Giám hiệu về thực trạng và giải pháp duy trì và nâng cao thứ hạng xếp hạng đại học của Trường ĐHCT.

- Thu nhận hồ sơ sinh viên trúng tuyển chính quy Bằng ĐH thứ 2, Liên thông lên ĐH.

- Tổ chức Sơ kết hợp tác giữa Trường ĐHCT với UBND tỉnh Đồng Tháp .

- Dự Hội thảo Câu Lạc bộ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam lần thứ 53.

- Phối hợp với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức buổi ra mắt CLB các trường ĐH, CĐ vùng ĐBSCL.

- Phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan.

- Thông báo về việc lập dự toán kinh phí thường xuyên năm 2019.

- Tổ chức hướng dẫn và lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC cho các đơn vị có sản xuất – dịch vụ.

3. Ý kiến của BGH

 - Phòng Quản trị thiết bị tiến hành khảo sát và lên kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất tại Trung tâm GDQP-AN.

- Để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng CTĐT mới đối với đào tạo sau đại học, đề nghị Khoa SĐH và các đơn vị đào tạo, nhất là Khoa Kinh tế, lưu ý chấn chỉnh lại sau cho đạt hiệu hiệu quả hơn (lưu ý số học viên chưa tốt nghiệp sau 4 năm nhiều, quota hướng dẫn luận văn của giảng viên,...).

- Phòng QTTB phối hợp với Phòng TTPC cùng hỗ trợ Khoa Thủy sản trong việc giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Giống thủy sản công nghệ cao tại Tân Phú.

- Đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên hoàn thành hết thủ tục và các giấy tờ liên hoan, cập nhật thông tin sinh viên đầy đủ để hoàn thành hồ sơ nhập học.

- Đối với việc kiểm tra hoạt động giảng dạy, đề nghị các tổ Đảm bảo chất lượng ở các Khoa nên chủ động kiểm tra trước.

- Trung tâm CNPM và TTTT&QTM xúc tiến gấp việc soạn thảo phần mềm quản lý phòng học để đưa vào hệ thống tích hợp sử dụng chung. Phần mềm phân công giảng dạy đã hoàn thiện, tuần sau Trường sẽ tổ chức buổi tập huấn sử dụng, đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia đầy đủ.

- Các Khoa có đào tạo sau đại học tiến hành gửi thông tin của các cán bộ ngoài Trường tham gia giảng dạy về Khoa Sau đại học để tổng hợp chung danh sách giảng viên.

- Nhà trường khuyến khích việc thực tập ngoài trường cho sinh viên, tuy nhiên các Khoa cần có biên bản cam kết tự nguyện đóng tiền của sinh viên, đồng thời cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm cho SV.

- Văn phòng Đảng ủy đã gửi thông báo về việc rà soát huy hoạch, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

- Hiện nay, các đơn vị đang triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn, đề nghị hoàn thành sớm; đồng thời lập kế hoạch cụ thể trong năm cho việc trao đổi sinh viên với các Trường đối tác, thống kê số lượng sinh viên, cán bộ đi dự hội nghị, hội thảo quốc tế (Trường chỉ hỗ trợ chi phí cho các cán bộ có báo cáo) để ký kết với hảng hàng không nhằm giảm giá vé bay, tiết kiệm chi phí.

- Trong thời gian tới, Phòng TCCB sẽ có văn bản Hướng dẫn về việc quét dấu vân tay trong nhà điều hành. Tuy nhiên, do tính chất công việc của các đơn vị khác nhau nên Trưởng đơn vị cần có sự phân công và quản lý phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên cơ sở đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước (40 giờ/tuần).

- Trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường sẽ tổ chức tại Khu Hòa An, đồng thời khánh thành khu nhà điều hành tại Khoa phát triển nông thôn do Hậu Giang xây tặng và công bố 02 CTĐT đạt chuẩn AUN-QA, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g30 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Lượt xem: 3788
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI