Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

Trong hai ngày 06 và 08/9/2022, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3 Corp.) và Công ty Cổ phần Mỹ Lan nhằm làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác giữa Khoa và Công ty trong thời gian tới.

Lễ ký kết hợp tác với Công ty Giải pháp Phần mềm Bình Minh ngày 06/9/2022

Bản ghi nhớ hợp tác là nền tảng để Khoa và Công ty tăng cường các hoạt động hợp tác như: phối hợp xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề và hợp tác trong và ngoài nước; tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên tham quan, thực tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp tại Công ty; hỗ trợ đào tạo các khoá ngắn hạn và nâng cao trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông cho Công ty.

Được thành lập cách đây hơn 30 năm, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Khoa đào tạo 10 chương trình bậc đại học, 03 chương trình thạc sĩ và 01 chương trình tiến sĩ với hơn 5.000 sinh viên. Khoa có 06 bộ môn với 115 cán bộ, giảng viên, trong đó 100% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 50% giảng viên có trình độ Tiến sĩ và 20% giảng viên đang theo học các chương trình tiến sĩ tại các quốc gia phát triển. Hằng năm, đội ngũ của Khoa công bố khoảng 100 bài báo khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Mỹ Lan ngày 08/9/2022

Hợp tác trong và ngoài nước luôn được Lãnh đạo nhà trường và Lãnh đạo Khoa chú trọng. Việc ký kết với Công ty Giải pháp Phần mềm Bình Minh và Công ty Cổ phần Mỹ Lan được xem là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp của Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai đơn vị sẽ cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết, từ đó tiến hành ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, đề tài cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực để đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của đôi bên, cho nhà trường và xã hội.

(Ban Biên tập Website) 

Lượt xem: 72

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI