Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Hội thảo ”Tập huấn tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN”

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) với Hệ thống ĐBCL Đông Nam Á (AQAN), Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), Hiệp hội ĐBCL giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Trung tâm phát triển và giáo dục đại học vùng (SEAMEO-RIHED), Trường Đại học Cần Thơ đã đăng ký tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN: Chương trình Kỹ thuật điện – Điện tử thuộc Khoa Công nghệ và chương trình Kinh tế Nông nghiệp thuộc khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh. 


Nhằm chuẩn bị cho công tác tự đánh giá, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo tập huấn cho các Tổ tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN vào ngày 02 tháng 12 năm 2011 cho chương trình Kỹ thuật điện – Điện tử, và ngày 03 tháng 01 năm 2012 cho chương trình Kinh tế Nông nghiệp. Theo dự kiến, vào năm 2013 đoàn đánh giá ngoài gồm các chuyên gia của AUN và DAAD sẽ đến làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ và thực hiện đánh giá ngoài các chương trình nêu trên.


(Tin, ảnh: Trung tâm ĐBCL&KT)

Lượt xem: 738

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI