Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị TW 4 (Khóa XI) cho cán bộ Trường ĐHCT không là đảng viên

Ngày 08/6/2012, Đảng ủy Trường Đại học cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho tất cả cán bộ viên chức (CBVC) không là đảng viên.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho tất cả CBVC Trường ĐHCT không là đảng viên được tổ chức tại Hội trường lớn


Nhằm triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết của BCH Trung ương Đảng sâu rộng trong đội ngũ CBVC của Trường ĐHCT, sau khi tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho tất cả CBVC là đảng viên trong hai ngày 25/04/2012 và 26/04/2012, Đảng ủy Trường ĐHCT tiếp tục tổ chức triển khai nghị quyết này đến tất cả cán bộ viên chức của Trường không là đảng viên.


Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHCT đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW đến CBVC của Trường, trong đó kết hợp với các dẫn chứng minh họa cụ thể theo điều kiện hoạt động của nhà trường giúp CBVC hiểu sâu hơn về nghị quyết của Đảng. Đồng thời, PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHCT, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã triển khai nội dung công tác của Đảng ủy Trường ĐHCT được xây dựng tương ứng với các nội dung đã được đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW. Qua đó, Bí thư Trần Thị Thanh Hiền nhấn mạnh rằng CBVC của Trường có trách nhiệm vừa thực hiện, vừa tham gia giám sát việc triển khai của Đảng ủy nhà trường với các nội dung của nghị quyết, chủ động, tích cực, mạnh dạn đóng góp ý kiến để phát triển đơn vị nói riêng và Trường ĐHCT nói chung ngày một vững mạnh.

ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHCT đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW

 

PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHCT, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã triển khai nội dung công tác của Đảng ủy Trường ĐHCT được xây dựng tương ứng với các nội dung đã được đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản  trị mạng)

Lượt xem: 546

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI