Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Ký kết hợp tác với huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Chiều ngày 19/5/2023, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực có chất lượng và trình độ khoa học công nghệ; tranh thủ nguồn lực từ trung ương, tỉnh, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển ở trong và ngoài nước để triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận; gắn với hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Toàn cảnh buổi lễ tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Với vai trò là trường đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của cả nước, Trường ĐHCT đã có nhiều đóng góp quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp cơ sở dữ liệu, cơ sở lý luận khoa học trong quy hoạch, định hướng phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong bối cảnh hiện nay, mô hình liên kết giữa Địa phương - Nhà trường - Doanh nghiệp là xu hướng tất yếu đem lại hiệu quả cho các bên liên quan và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ cộng đồng. Cụ thể hóa cho xu hướng trên, Trường ĐHCT đã ký kết hợp tác toàn diện với 9 tỉnh thành, 22 huyện và hơn 20 doanh nghiệp.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu

Tiếp nối tinh thần trên, Trường ĐHCT và huyện Vĩnh Thuận đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết hợp tác trên 4 lĩnh vực chính: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ, và Phục vụ cộng đồng, được cụ thể hóa qua các nội dung cơ bản sau:

1. Hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của huyện Vĩnh Thuận.

2. Hoạt động tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhằm nâng cao năng lực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và phát triển công nghệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả đề tài, dự án phù hợp với điều kiện thực tế nhằm hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận

4. Hoạt động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính thực nghiệm, ứng dụng cao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện Vĩnh Thuận

5. Hoạt động hỗ trợ thúc đẩy huyện Vĩnh Thuận từng bước trở thành huyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết bản thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhấn mạnh “Trường Đại học Cần Thơ với sứ mệnh, nguồn lực và vị thế của mình, chúng tôi cam kết luôn đồng hành, đẩy mạnh nối kết và hợp tác với huyện Vĩnh Thuận để thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển bền vững huyện Vĩnh Thuận nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Nhà trường sẽ là nơi hỗ trợ tích cực nhất cho huyện và là nơi nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông cùng chung tay phát triển kinh tế cho huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang”.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bảng tượng trưng tặng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận 300 triệu đồng hỗ trợ dự án khoa học

 Ảnh lưu niệm tại buổi lễ

 

(Ban Biên tập Website) 

Lượt xem: 1292

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI