Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội thảo “Tập huấn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong” – Giai đoạn III

Tiếp theo Hội thảo tập huấn giai đoạn I tại Bangkok – Thái Lan, Hội thảo tập huấn giai đoạn 2 tại Berlin – Đức, từ ngày 21 đến 27 tháng 10 năm 2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, dư án hợp tác AUN-DAAD-DIES (Hiệp hội các Trường đại học Đông Nam Á, Cơ quan trao đổi Hàn lâm khoa học Đức) tổ chức Hội thảo lần 3 về tập huấn hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng chương trình đào tao. Trường Đại học Cần Thơ đã cử cán bộ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đến tham dự.


Tại hội thảo, dự án cho biết 2 báo cáo tự đánh giá của 2 chương trình  đào tạo Kỹ thuật điện và Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường đại học Cần Thơ tham gia đã được chấp thuận đưa vào kế hoạch đánh giá ngoài (site visits) bởi AUN-DAAD-DIES vào đầu tháng tư năm 2013. Bên cạnh đó, Hiệp hội các Trường đại học Đông Nam Á (AUN) còn mở rộng đánh giá chương trình đào tạo cho các trường không phải là thành viên AUN từ năm 2013 trở đi. Đây là cơ hội thuận lợi cho Trường Đại học Cần Thơ trong tiến trình đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN. Đặc biệt, AUN có kế hoạch mở rộng kết nạp thành viên mới (theo diện member hay submember), điều này là một yếu tố rất cần thiết để nhà trường tiếp tục lộ trình xin gia nhập vào AUN.

(Tin, ảnh: Nguyễn Khánh Sơn - Trung tâm ĐBCL&KT)

Lượt xem: 555

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI