Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Trao bằng tiến sĩ danh dự cho GS Patrick Sorgeloos của Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ

 

- Nghị quyết về phong tặng Tiến sĩ danh dự cho GS Patrick Sorgeloos

- Quyết định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự (tiếng Việt)

- Quyết định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự (tiếng Anh)

 

Lượt xem: 175

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI