-

 1. Góp ý với Trường:

   Đại học Cần Thơ (Can Tho University)

   Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

   Điện thoại: (84-0292) 3832663 - (84-0292) 3838474; Fax: (84-0292) 3838474;

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 2. Hộp thư phản ánh trực tiếp của sinh viên:

   Địa chỉ email góp ý: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai