Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tạo lập và ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tác giả: Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Khóa: 2016

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Phan Anh Tú - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Quang Linh - Trường Đại học Trà Vinh

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 46

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI