Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất dịch trích cô đặc và ứng dụng trong sản xuất nước chấm từ nấm bào ngư (Pleurotus spp.)

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giang, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 9540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Cần Thơ.

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 79

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI