Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Tỉnh Kiên Giang”

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62620115.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải - Trường Đại học Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 188

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI