Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm gạch không nung tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Hà Thị Thanh TuyềnKhóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: TS. Đặng Thanh Sơn - Trường Đại học Kiên Giang

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Ngọc Minh - Trường Đại học Tây Đô

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 75

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI