Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự minh bạch trách nhiệm xã hội, đặc điểm kiểm soát quản trị và hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Lưu Thị Thái Tâm, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Ngô Mỹ Trân - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Vũ Thị Hồng Nhung - Trường Đại học RMIT

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 83

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI