Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Bùi Đăng Khoa, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Trường Đại học Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 70

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI