Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu tình hình bệnh dại trên một vài loài động vật ở Đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng qui trình phòng chống bệnh”.

Tác giả: Trương Phúc Vinh, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi; Mã số: 62640102. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền - Công ty Vemedim

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 24

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI