Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của sáng tạo của nhân viên đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đặng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Trần Thanh Liêm - Trường Cao đẳng Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

 

Lượt xem: 301
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI