Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
  • Tên đề tài: “Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng”.
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tươi,  Khóa: 2017
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Phú Son - Trường Đại học  Cần Thơ

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 23

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI