Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu đa dạng loài giun đất ở vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) dựa vào dữ liệu hình thái và sinh học phân tử”.

Tác giả: Nguyễn Quốc Nam, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Đức Anh - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 27

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI