Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Đánh giá và đề xuất cơ chế quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai cho phát triển bền vững”

Tác giả: Nguyễn Minh Thông, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62850103. Nhóm ngành: Môi trường và bảo vệ môi trường.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS Phan Trung Hiền - Trường Đại học Cần Thơ.

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 32

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI