Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “ Cải thiện giống cá sặc rằn Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) bằng phương pháp chọn lọc”.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Nhựt Long - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Dương Thúy Yên - Trường Đại học Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 27

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI