Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: "Dinh dưỡng khoáng cho cây bắp lai (Zea mays L.) trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Lê Phước Toàn, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62620103. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Ngô Ngọc Hưng - Trường Đại học Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 28

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI