Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Bệnh Tiêu Chảy Cấp Trên Heo (Porcine Epidemic Diarrhea) Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long: Đặc Điểm Bệnh Học và Di Truyền Virus”.

Tác giả: Huỳnh Minh Trí, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi; Mã số: 62640102. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 45

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI