Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu pheromone giới tính và kairomone trong quản lý tổng hợp sâu tơ, Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Plutellidae) hại rau cải”.

Tác giả: Đinh Thị Chi, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Văn Vàng - Trường Đại học Cần Thơ

 

>> Xem chi tiết...

Lượt xem: 28

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI