Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu bệnh thán thư trên thanh long và biện pháp quản lý tổng hợp”.

Tác giả: Đặng Thị Kim Uyên, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Vũ Phến - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Văn Hòa - Viện Cây ăn quả miền Nam
 
Lượt xem: 93

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI