Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: Nghiên cứu chế biến sản phẩm có hoạt tính sinh học từ trái lê-ki-ma (Pouteria campechiana)

Tác giả: Trần Xuân Hiển, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Huỳnh Liên Hương - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Trung Thành - Trường Đại học An Giang

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 66

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI