Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn sợi (Actinobacteria) từ hải miên vùng biển Hà Tiên và xác định hợp chất sinh học kháng vi sinh vật gây bệnh”.

Tác giả: Trần Vũ Phương, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Cao Ngọc Điệp - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 88

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI